Uncategorized

Siam U THE Impact Rankings 2021

มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับที่ 11 ของประเทศ และ Top 100 ของโลกด้าน SDG11 จากการจัดอันดับของ THE Impact Rankings 2021 Times Higher Education (THE) องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรแรกที่มีการจัดอันดับโลก THE Impact Rankings เพื่อวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals- SDGs) ในปี 2021 มีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก 1,240 แห่งจาก 98 ประเทศส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับ ผลปรากฏว่ามีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1,115 แห่ง สำหรับประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 25 แห่งโดยมหาวิทยาลัยสยามเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลกจาก 1,115 แห่ง) สำหรับ SDG ที่มหาวิทยาลัยสยามส่งเข้ารับการจัดอันดับ มีผลดังนี้ SDG …

Siam U THE Impact Rankings 2021 Read More »

MOU signing with Maejo University

MOU กับ ม.เเม่โจ้

มหาวิทยาลัยสยาม มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการร่วมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสมัยใหม่ โดยมีดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นผู้แทนลงนามทั้ง 2 ฝ่าย โอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร ของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร เช่นการอบรม สัมมนา ด้านการศึกษาและวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมให้มีกิจกรรมพิเศษร่วมกันตามความเหมาะสมร่วมพัฒนานักศึกษาและพัฒนาสังคม ชุมชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสมัยใหม่

online courses for covid

ชั้นเรียนออนไลน์ 2021

มหาวิทยาลัยสยาม จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบ ออนไลน์ ตามตารางเรียนซึ่งกำหนดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าภาควิชาที่สังกัดและอาจารย์ที่ปรึกษา

การประชุมคณะกรรมการบริหาร IAU ที่ยูเนสโก กรุงปารีส

วันที่ 2 เมษายน 2562  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วย อาจารย์กฤตพงศ์ มงคลวนิช ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร IAU ประชุมกันที่ยูเนสโก กรุงปารีส เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมนานาชาติ ที่รัฐปวยบลา(Puebla) ประเทศเม็กซิโก ในเดือนพฤศจิกายน และให้สัมภาษณ์กับ bbc เกี่ยวกับการศึกษาที่สูงขึ้นและการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชีย และร่วมรับประทานอาหารกับ Ms. Stefania Giannini (Italy) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อดีตที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการวิจัยและนวัตกรร และร่วมรับประทานมื้อค่ำที่ Blue Elephant Paris ร้านอาหารไทยสุดหรู สำหรับผู้นิยมทานมังสวิรัติ ภาพข่าวจากแฟนเพจ: Pornchai Mongkhonvanit International Association of Universities Building a Worldwide Higher Education Community   การประชุมคณะกรรมการบริหาร IAU ที่ยูเนสโก กรุงปารีส

มหาวิทยาลัยเพื่อชาวชุมชนออนไลน์ Open University of Catalonia (UOC), Spain

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม หนึ่งในสมาชิกแห่งสถาบัน International Association of Universities เข้าเยี่ยม Open University of Catalonia (UOC), Spain ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของคาตาโลเนียบาร์เซโลนา ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งศูนย์กลางทางการศึกษาออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก สะท้อนได้จากการที่มีหลักสูตรปริญญาเอก ในสาขาวิชาดิจิตอล เช่น e-law, e-learning, เครือข่ายสังคม, การศึกษาและชุมชนออนไลน์ Open University of Catalonia เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรการศึกษาในภาษาคาตาลัน และภาษาอังกฤษในรูปแบบ ชุมชนออนไลน์ หรือเรียนทางออนไลน์ มีนักเรียนเข้ามาลงทะเบียนเรียนมากกว่า 50,000 คน ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน ที่ต้องการความยืดหยุ่นเป็นสำคัญในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ โดยไม่ต้องเดินทางไปมหาวิทยาลัย และยังพบสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้มาสมัครเรียน โดยร้อยละ 60 มีอายุเกิน 30 การเรียนรู้ออนไลน์ จะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง ในการส่งงานที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอนอย่างสม่ำเสมอ หลักสูตรส่วนใหญ่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของสเปน เว็บไซต์:  https://www.uoc.edu/ มหาวิทยาลัยเพื่อชาวชุมชนออนไลน์ Open University of Catalonia (UOC), …

มหาวิทยาลัยเพื่อชาวชุมชนออนไลน์ Open University of Catalonia (UOC), Spain Read More »

thThai
Scroll to Top

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.