ปลูกต้นราชพฤกษ์ที่ สวนสันติภาพ ในวันดินโลก

มหาวิทยาลัยสยามนำโดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับนักศึกษา ทำกิจกรรม ปลูกต้นราชพฤกษ์ที่ สวนสันติภาพ ในวันดินโลก (World Soil Day) ทั้งนี้ การประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 144 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานใหญ่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้มีมติให้มีการจัดตั้ง “วันดินโลก” (World Soil Day) ขึ้นมา เพื่อสดุดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยได้มอบหมายให้ Professor Emeritus Dr. Stephen Nortcliff กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556 และขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของทุกปีเป็น “วันดินโลก” เป็นวันที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ

 


คลิกอ่าน:  วันดินโลก “World Soil Day” สดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

ภาพจากแฟนเพจ:  Chanita Rukspollmuang

คลิกอ่าน:  เพิ่มพื้นที่สีเขียว ชุมชนคลองบางหลวง เนื่องในวัน World Cities Day

 

 

ปลูกต้นราชพฤกษ์ที่ สวนสันติภาพ ในวันดินโลก

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.