ม.สยาม มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก Sustainable University Rankings 2018

การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก  Sustainable University Rankings 2018 (เดิมใช้ชื่อ Green Metric World University Rankings) (UI Green Metric) ได้ประกาศให้มหาวิทยาลัยสยามเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก อันดับที่ 162 โดยอันดับขยับขึ้นจาก 168  เป็นอันดับที่ 162 และรักษา  อันดับ 7  มหาวิทยาลัยสีเขียว หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เป็นปีที่ 2 จากจำนวนมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมทั้งสิ้นจำนวน 719 แห่ง โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค, การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, การจัดการขยะ, การใช้น้ำ, การจัดการระบบขนส่ง และ การศึกษา ซึ่งจัดทำโดย University of Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย (UI) โดยอันดับที่ 1 ยังคงเป็นของ Wageningen University & Research จากประเทศ เนเธอร์แลนด์ สำหรับอันดับ 1 ในประเทศไทย ก็ยังเป็นของ มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 89 ของโลก)

 

Year Ranking Country Setting and Infrastructure Energy and Climate Change Waste Water Transportation Education Total Score
2018 162 7 825 975 1275 650 1000 1125 5850
2017 168 7 843 1224 700 1062 1062 769  5171

 

ม.สยาม มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก Sustainable University Rankings 2018 1
ดร.พรชัย มงคลวนิช เลี้ยงฉลอง ณ ห้องอาหาร Hong Bao เพื่อขอบคุณทีมมหาวิทยาลัยยั่งยืนในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสยามได้รับการจัดอันดับ 162 ของ UI World University Rankings (The Most Sustainable Universities) เป็นอันดับที่ดีกว่าปีก่อนที่เป็นอันดับที่ 168 ของโลก และยังคงเป็นที่ 7 ของมหาวิทยาลัยไทย

 

มหาวิทยาลัยสยาม ได้มีการดำเนินการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้สภาพแวดล้อมภายในสถานที่เรียน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย มีความเป็นธรรมชาติ ร่มรื่นน่าอยู่ เสริมสร้างสุขภาวะ และจินตนาการ เสริมสร้างการเรียนรู้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสยามยังได้จัดสถานที่สำหรับชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรม และโครงการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยต่อเนื่องตลอดทั้งปี

 


ภาพจากFacebook:  chanita.rukspollmuang

เว็บไซต์ทางการ:  UI GreenMetric | World University Rankings

คลิกดูผลการจัดอันดับ:  Overall Rankings 2018 

 


ข่าว: กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสยาม

 

ม.สยาม มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก Sustainable University Rankings 2018

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.