Eat & Pick Smart Canteen : Green University คัดแยกขยะ ณ ลาน Peace Garden

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) โดย ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม Eat & Pick: Smart Canteen – Green University โดยยื่นข้อเสนอต่อมหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม รับข้อเสนอและร่วมกันประกาศเจตนารมย์ที่จะดำเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อย่างยั่งยืน ณ ลาน Peace Garden มหาวิทยาลัยสยาม ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้รับผิดชอบรายวิชา “ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม” และทีมงาน พร้อมด้วยนักศึกษา ได้ยื่นข้อเสนอให้ดำเนินการเพื่อการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเห็นผลได้ทันทีรวม 4 ข้อหลัก คือ

  1. การคัดแยกขยะ

  2. การสร้างพฤติกรรม “การกินแล้วเก็บ”

  3. การรณรงค์ลดสูบบุหรี่

  4. การสร้างพฤติกรรมการมีวินัยจราจร

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร แม่บ้าน และชาวชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 ครูชุมชนที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาในการสำรวจพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม ภายในงานกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาได้จัดกิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อ “รวมพลังเคลื่อน 4 ข้อเสนอและการเป็น Smart Canteen – Green University กินแล้วเก็บ” นอกจากนี้ยังมีการเดินขบวนรณรงค์ การจัดการขยะและการ “กินแล้วเก็บ” พร้อมทั้งการแสดงดนตรีรักษ์โลกโดยตัวแทนนักศึกษา บูธนิทรรศการการจัดการขยะ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


fanpage: ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม

เว็บไซต์:  ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2308652772720049&id=1432092647042737

 

Eat & Pick Smart Canteen : Green University คัดแยกขยะ ณ ลาน Peace Garden

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.