รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในโครงการประกวดนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

KMITL FACTory Classroom สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10 ส.ค. 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และผศ.ดร.กาญจนา มหัทธนทวี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชม KMITL FACTory Classroom

สมัครเรียน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร Food Industry Technology

(รอบรับตรง รอบ 2) พร้อมรับทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียนรวมมูลค่า 120,000 บาท จำนวนรวม 30 ทุน

การันตี จบไปมีงานทำ 100%

 

จบ ม.6 สายไหน แผนไหน ก็สมัครเรียนได้

พูดคุย นัดสัมภาษณ์  มือถือโทรออกได้เลย: คลิก  0891085164 / 0816682457 / 0818105253

รับจำนวนจำกัด เพียง 30 คน / ปีการศึกษาเท่านั้น

 ทุนการศึกษาแบบจุกๆ 

 • เพื่อเป็นการสร้างบัณฑิตที่ไม่ตกงานชัวร์ ทางมหาวิทยาลัยสยาม ขอมอบทุนการศึกษาแบบจุกๆ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคน 120,000 บาท !!! เพื่อสร้างโอกาส และความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับน้องๆ ทุกคน

 

เรียนต่อ+เทคโน+อาหาร+หางานง่าย+ไม่ตกงาน+เงินเดือนสูง

 สาขา เทคโนโลยี อุตสาหกรรมอาหาร  เรียนอะไร บ้าง?

 • กระบวนการผลิต และแปรรูป อาหาร
 • วิเคราะห์ และตรวจสอบ อาหาร
 • ประกัน และควบคุมคุณภาพ อาหาร
 • วางแผน และบริหาร การผลิต
 • การสร้างนวัตกรรม อาหาร

 คุณสมบัติ ผู้สมัคร สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

 • รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ  ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า

 อาชีพการงาน ในสาขาวิชาชีพ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร นี้

เทคโนโลยีการอาหา-จบสาขาไหนก็เรียนได้

 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว


 สอบถาม รายละเอียด

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ม.สยาม 02-8678088, 02-8686000 ต่อ 5306
หรือ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร 02-8678026 ต่อ 5189 หรือ ผศ.จิรนาถ (ปู) 081-6682457
http://www.facebook.com/foodtechnologyy


คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร Food Industry Technology
สมัครผ่านทาง หน้าเว็บไซต์:  https://admission.siam.edu/
อ่านประกาศ รับสมัคร นักศึกษาใหม่:  https://admission.siam.edu/2018/12/12/admission2562/

#Deksiamu62 #Admission #Siamuniversity


โพสที่เกี่ยวข้อง: 

อุตสาหกรรมอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร Food Industry Technology

COCEAM 2019 ม.สยาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

นักศึกษาจาก ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากโครงการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นนักวิเคราะห์ระบบ (System Analysts) นักโปรแกรมระบบ (System Programmers) นักโปรแกรมประยุกต์ (Application Developers) นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านสื่อประสม (Multimedia Developers) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Administrators) นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) และสาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง สนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

 

เรียนต่อ วิทย์ คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ ผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ทุกสายการเรียน
 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์-มหาวิทยาลัยสยาม

แนวทางการประกอบอาชีพ จบวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • โปรแกรมเมอร์รวมทั้งโปรแกรมระบบโปรแกรมประยุกต์ และพัฒนาแอปพลิเคชั่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิศวกรซอฟต์แวร์ หรือวิศวกรเครือข่าย นักบริหารระบบ นักเทคโนโลยีทางการสื่อสารข้อมูล
 • อาจารย์สอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครูคอมพิวเตอร์ นักวิจัยและพัฒนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมหรือสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • นักบริหารระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ที่ปรึกษาด้านวิทยาการและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่ใช้ทักษะความรู้ทางคอมพิวเตอร์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร รับราชการ เป็นต้น
  #freedomforthefuture  #เรียนอะไรๆก็ดีที่มอสยาม #บรรยากาศแบบนี้มีที่นี่ที่เดียว  #ทีมวิทย์คอม
  สอบถามรายละเอียด : 02-8678088 ,02-8686000 ต่อ 5306

สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่:  https://admission.siam.edu/
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่:  https://admission.siam.edu/2018/12/12/admission2562/

#Deksiamu62  #Admission  #Siamuniversity

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อันดับ 7 การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

มหาวิทยาลัยสยาม+อันดับ 7+การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  วันที่ 15 มิถุนายน 2562  ตัวแทนนักศึกษา จากภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้าร่วม การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ซึ่งในปีนี้มีตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จากทั่วประเทศ ที่มีการเปิดสอนหลักสูตรและสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทางอาหาร ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 74 ทีม ผลการแข่งขัน ทีมจาก มหาวิทยาลัยสยามได้คะแนนรวมอยู่ในอันดับที่ 7


อันดับ 7 การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

 

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

นางสาวขวัญฤทัย กิ่วไธสง นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นิทรรศน์อาหารคาวหวาน บูรณาการศาสตร์และศิลป์

กิจกรรมที่บูรณาการศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน โดยจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการปรับปรุงสูตรอาหารคาวและหวานของไทย โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า “นิทรรศน์อาหารคาวหวาน บูรณาการศาสตร์และศิลป์”

ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร

ดร.พรชัย มงคลวนิช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผศ.ดร.กาญจนา มหัทธนทวี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ดำเนินงานของคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา บันทึกการลงนามความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยสยามและบริษัท ไทยยูเนี่ยน/บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกทูน่ากระป๋องรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ และสอดคล้องกับโครงการยกระดับสมรรถนะบัณฑิตพันธุ์ใหม่  โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร

ผู้นำธุรกิจอาหารทะเล บริษัท ไทยยูเนี่ยน ก่อตั้งขึ้นในปี 2520  มีผลิตภัณฑ์แบรนด์ชั้นนำเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วโลก ดำเนินกิจการอย่างมีส่วนร่วมกับพนักงาน ห่วงใยสังคม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลมากมายจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วโลก เช่น ไทยยูเนี่ยน ได้รับเลือกให้ติดดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) หมวดตลาดเกิดใหม่ เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และผู้นำอันดับ 1 ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑ์อาหารของโลก ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารของโลก, รางวัลบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่สุดในเอเชีย ครั้งที่ 18 (18th Asia’s Best Managed Companies) โดย FinanceAsia นิตยสารและเว็ปไซต์การเงินชั้นนำแห่งเอเชีย, รางวัลผู้นำด้านความยั่งยืนแห่งปี เป็นต้น


"การเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง"ในภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Posted by Food Technology & Siam University on Friday, April 5, 2019

ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร

นางสาวอมรรัตน์ จันทน์แม้น (แตงโม) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร

เพชรสยามออนไลน์  สัมภาษณ์ นางสาวอมรรัตน์ จันทน์แม้น (แตงโม) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

” ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จเท่าการลงมือทำ… “

?? สำนักรับสมัครนักศึกษา ม.สยาม (Admission Center Siam U.) จัดทำคอลัมน์ “เพชรสยามออนไลน์” ได้นำบทสัมภาษณ์ นักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น ในคณะต่างๆ มานำเสนอ โดยในสัปดาห์นี้ ขอแนะนำ

อมรรัตน์ จันทน์แม้น (แตงโม)-เทคโนโลยีการอาหาร

?‍? ชื่อ : นางสาว อมรรัตน์ จันทน์แม้น (แตงโม)

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 เกรดเฉลี่ย 3.66

? ผลงานที่ผ่านมา

 • เข้าร่วมโครงการสานใจห่วงใยน้องพี่ ครั้งที่ 13-14 โดยชมรมสองมือเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสยาม
 • เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปี2560
 • เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FOSTAT NESTLE QUIZ BOWL 2018
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปฏิคม สโมสรนักศึกษา 2561

❣️ ความรู้สึกและความประทับใจที่ได้มาเรียนที่นี่คือ

 • สำหรับแตงโม ประทับใจความเอาใจใส่ของอาจารย์ทุกท่านค่ะ นอกจากการสอนในชั้นเรียนแล้ว อาจารย์ให้คำปรึกษาที่ดีในทุกๆด้าน ทั้งการเรียน การใช้ชีวิต การเลือกอาชีพในอนาคต ให้ความสนิทและเป็นกันเองมากค่ะ ทำให้ตลอดเวลาที่เรียนที่นี่ไม่กดดัน และมีความสุขมาก

?‍? วิชาที่ชอบ

 • ชอบวิชาเคมีอาหารค่ะ เป็นศาสตร์ที่เข้าใจได้ง่าย คนเรากินอาหารทุกวัน อาหารมีการพัฒนาทุกวัน องค์ความรู้ด้านอาหารจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาหารต่อไปได้ค่ะ ประเทศเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากๆที่ได้เรียนวิชานี้และชอบมันเสียด้วย

??‍⚖️ ประทับใจอาจารย์ท่านใดมากที่สุด

 • ชอบอาจารย์ ณฐมล จินดาพรรณ ค่ะ อาจารย์สอนวิชา Food Processing & Engineering เป็นวิชาที่ยากมากๆ แต่อาจารย์เน้นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ทำให้เข้าใจอย่างแท้จริงมากกว่าที่ปล่อยผ่านไป การเรียนรู้จาก case study ทำให้เราเข้าใจได้ดีกว่าทฤษฎีในตำรา

✌? ฝากบอกน้องๆที่สนใจ

 • อยากฝากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ไว้เป็นตัวเลือกให้กับน้องๆที่กำลังเลือกเรียนนะคะ เรียนไม่ยากค่ะ ไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์จ๋า แต่เป็นapply science ประยุกต์รวมหลายๆศาสตร์ เรียนจบมีงานรองรับและอาชีพที่มั่นคงแน่นอนค่ะ เลือกเรียนfood tech เลือกเรียนม.สยามนะคะ

โพสที่เกี่ยวข้อง: 

    เพชรสยามออนไลน์ คนล่าสุด    

นางสาวอมรรัตน์ จันทน์แม้น (แตงโม) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

 • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

 • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

 • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

   

thThai
en_USEnglish thThai