ปัจฉิมนิเทศให้กับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ปัจฉิมนิเทศให้กับบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แสดงความยินดีกับแพทย์รุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษารุ่นแรกที่ได้ผ่านการสอบเพื่อรับการประเมิน และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม รับประกาศนียบัตรจากแพทยสภา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และกรรมการแพทยสภา อาจารย์สายสม วงศาสุลักษณ์ กรรมการมูลนิธิ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการปัจฉิมนิเทศ แก่บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รุ่นแรกครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมอาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม

 

แพทย์รุ่นแรก

บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ปัจฉิมนิเทศน์ให้กับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561

บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 23 เมษายน 2562 นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโค่งการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน 41 คน ประจำปี 2561 โดยมี แพทย์หญิงสิริรัตน์ ลิมกุล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ขั่นคลินิก กล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี ในการนี้ได้มอบโล่ห์เกียรติบัตร แก่นักศึกษาแพทย์ที่มีผลการเรียนรวมอันดับ 1 คือแพทย์หญิงรัตนาภรณ์ เฮงวัฒนา และนักศึกษาแพทย์ ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น คือ นายแพทย์ปริรัตน ภพลือชัย

บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ขอบคุณอาจารย์แพทย์ทุกท่าน#คณะแพทย์ ม สยาม รุ่น1..MDSU01

 

#บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่1🎉🎉👏👏โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า มอบเกียรติบัตร บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม…

Posted by ศูนย์สื่อสารองค์กร รพ.พระนั่งเกล้า on Monday, April 22, 2019

Participated in the Prom Night of Med SIAM 01,the first graduating class of Siam Medical School.A School that was built…

Posted by Pornchai Mongkhonvanit on Friday, April 26, 2019

ปัจฉิมนิเทศให้กับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561

บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Patient and Personnel Safety Policy (2P Safety)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 คณบดีศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี พร้อมคณาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม นำ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมฟังการเสวนา เรื่อง “นโยบายและพรรคการเมืองกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิชาชีพสุขภาพเพื่อผู้ป่วย”  เพื่อรับทราบนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรในวิชาชีพสุขภาพ

ตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ มาพูดคุยและเสวนาในหัวข้อ นโยบายทางด้านสาธารณสุข ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ , นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ จากพรรคเพื่อไทย , นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย , พลตรีอนุมนตรี วัฒนศิริ จากพรรคชาติพัฒนา , นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช ตัวแทนพรรคเสรีรวมไทย และ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล จากพรรคพลังประชารัฐ มีบุคลากรในวิชาชีพสุขภาพ อาทิ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร จนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ทหาร ตำรวจ และสังกัดสถานพยาบาลเอกชน ลงทะเบียนเข้าฟังร่วม 300 ท่าน และถ่ายทอดผ่านการโซเซียลมีเดีย Facebook Live ของสภาวิชาชีพและสาธารณสุขไปยังสถานพยาบาลทั่วประเทศที่สนใจ กิจกรรมเริ่มเวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ดำเนินรายการโดยคุณช่อผกา วิริยานนท์ จัดโดย แพทยสภา ,แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ และ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (กมลสุวรรณ, 2562)

 


งานที่อ้างถึง

นพฤทธิ์ กมลสุวรรณ. (14 มีนาคม 2562). หมอ-พยาบาล จัดเสวนา ตั้งคำถามกับพรรคการเมือง ก่อนเลือกตั้ง. เข้าถึงได้จาก 77 ข่าวเด็ด: https://www.77kaoded.com/content/356240

เผยแพร่ซ้ำโดย มหาวิทยาลัยสยาม ตามวันเวลาที่ปรากฎใน TMC Channel และแฟนเพจของ แพทยสภา (The Medical Council of Thailand)

การเสวนาจากผู้แทนพรรคการเมือง ในหัวข้อ…

Posted by แพทยสภา on Wednesday, March 13, 2019

Patient and Personnel Safety Policy (2P Safety)

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

วันที่ 15 มกราคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมทั้งคณาจารย์ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับนายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทางด้านการพัฒนาครูในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

MOU. Signing between Siam University and Suan Kularb Wittayalai School, focussing on Teacher Development and three programs of study for graduating students namely: Medicine, Pharmacy and Siam-AIT International Programs in Engineering.


ประวัติภูมิหลังและเกียรติภูมิ: ประวัติศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เว็บไซต์หลัก: http://www.sk.ac.th/

 

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับน้องๆ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

 

นักศึกษาแพทย์ ม.สยาม คว้าเหรียญทอง กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 30

?นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ทุกสถาบันในประเทศไทย ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

โดยในปีนี้ นักศึกษาแพทย์ นับดาว กันกา นศพ.ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในการแข่งขันเทนนิสหญิงเดี่ยว สามารถเอาชนะคู่แข่งจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราช 8-2 เซต คว้าเหรียญทองให้กับ มหาวิทยาลัยสยาม ได้สำเร็จ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าเหรียญทอง (เจ้าภาพครั้งต่อไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่??)

นับดาว กันกา-เหรียญทอง-กีฬาเข็มสัมพันธ์

แฟนเพจกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 30: Syringe games 30th @syringe30thCC 

ผลการประกวดดาวเดือนกีฬาเข็มสัมพันธ์: คลิกดูรายชื่อทั้งหมด

hashtag แฮชท็กกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 3:  #SyringeGames30th

Google Drive-Syringe Game 30th Image:  คลิกดูรูปกีฬาทั้งหมด 

 

[/vc_column_text][vc_toggle title=”รู้จัก “นับดาว กันกา เยาวชนคนเก่ง …” คลิก…” style=”round_outline” color=”peacoc” size=”lg” css_animation=”fadeIn”]

นับดาว กันกา-มหาวิทยาลัยสยาม-เทนนิสหญิงเดี่ยวเหรียญทองนับดาว กันกา นักเทนนิสหญิง

เยาวชนคนเก่งของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี นับดาว กันกา เคยได้รองชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี จากการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 52 ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2557 ถึง 6 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์พัฒนาเทนนิสแห่งชาติ ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ทีมหญิง กีฬาเทนนิส การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 5 – 15 มกราคม 2557


นับดาว กันกา ชื่อเล่น แพร เรียนที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.6/1 เป็นบุตรคนแรก ของคุณพ่อ พันโททันตแพทย์พลณัติ กันกา และคุณแม่ยอดสร้อย กันกา มีน้องสาวคือเด็กหญิงนับทอง กันกา เรียนที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3/4 มีน้องชายคือเด็กชายนับตะวัน กันกา เรียนที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1/2 ครูฝึกสอนเทนนิส อ.ชยาวุธ เชาวนกุล (เมื่ออายุ 7-13 ปี) และครูฝึกสอนเทนนิส อ.อุดม ละม้ายไทย (เมื่ออายุ 14 ปี – ปัจจุบัน )


ปัจจุบัน นับดาว กันกา เป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (โรงเรียนสุราษฏร์ธานี, 2557)

[/vc_toggle][vc_toggle title=”ภาพ: สรุปรวมเหรียญรางวัล กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 คลิก..” style=”square_outline” color=”violet” size=”lg” css_animation=”fadeIn”]สรุปเหรียญ-กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 30-Syringe games 30th[/vc_toggle]

[vc_toggle title=”อ้างอิง คลิก..” style=”square_outline” color=”blue” size=”lg” css_animation=”fadeIn”]

โรงเรียนสุราษฏร์ธานี. (20 พฤษภาคม 2557). คุยข่าววันนี้”นับดาว กันยา เยาวชนคนแก่ง…”. เข้าถึงได้จาก กิจการนักเรียน โรงเรียนสุราษฏร์ธานี: https://www.facebook.com/stschoolstudentdepartment/posts/668370996545909

[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]

นักศึกษาแพทย์ ม.สยาม คว้าเหรียญทอง กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 30

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ครั้งที่ 4/2561

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ครั้งที่ 4/2561 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10:30-15:30 น. ณ ห้องประชุม Millennium ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2532 จากการประชุมร่วมกันของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 7 สถาบัน* และผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น) โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา วิจัย และบริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในทุกระดับ ให้สอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบายและปัญหาการสาธารณสุขของประเทศ
2. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านการศึกษาแพทยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางาน/บุคลากร และระบบข้อมูลกลางของงานทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อคิดเห็นและเสนอต่อรัฐบาล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในด้านการพัฒนาการศึกษาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการสาธารณสุขของประเทศไทย

        กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ดำเนินการโดยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ/เฉพาะกิจ
คณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 7 สถาบัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสถาบันสมาชิก และเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน พิจารณางบประมาณ และควบคุมการดำเนินงานด้านการเงินของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย เลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ รองเลขาธิการ และผู้แทนจากสถาบันสมาชิก สถาบันละ 1 คน มีหน้าที่ริเริ่มและจัดเตรียมโครงการและกิจกรรมพิเศษของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์และดำเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการดำเนินการ โครงการ/เฉพาะกิจ ประกอบด้วย เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และ/หรือกรรมการบริหารท่านอื่น และผู้ที่คณะกรรมการอำนวยการเห็นสมควร มีหน้าที่ดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ


กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย:  http://www.cotmes.net/

Faculty of Medicine, Siam University:  https://web.facebook.com/mongkhonvanit/posts/2747288858630503

 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ครั้งที่ 4/2561

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล”

วันมหิดล-คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บุญเจือ ธรณินทร์(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ และคณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันทิวงคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472 ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันไทย”

วันมหิดลเป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 และจัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระรูป พร้อมทั้งอ่านคำสดุดีพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เป็นประจำทุกปี


คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช 

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน ณ โรงพยาบาลศิริราช

วันมหิดล 24 กันยายน – ห้องสมุด หอสมุดกลาง สำนักทรัพยากรสารสนเทศ

 

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล”

บรรยายพิเศษ ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลคณะแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” โดยได้รับเกียรติจากศาตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พร้อมทั้ง นพ.ฆนัท จันทรทองดี และ พญ.ฐานิศรา ฤทธิไพโรจน์ ผู้ได้รับพระราชทานทุน เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาแพทย์ ม.สยาม และคณาจารย์ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑


เว็บไซต์:  มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

เว็บไซต์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

การบรรยายพิเศษ ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

 

พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่ นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 4 รุ่น 3

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเจษฎาบดินทร์ รพ.พระนั่งเกล้า

ามมติที่ประชุมกรรมการแพทยสภา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นโรงพยาบาลหลักในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4 ให้กับนักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งต่อมากระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยสยามได้ทำบันทึกข้อตกลงเรื่อง ความร่วมมือในการเป็นหน่วยงานฝึกปฏิบัติงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยสยามและกระทรวงสาธารณสุขแล้วนั้น และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์แพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ดังนั้นคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก จึงเห็นควรให้มีการจัดพิธีมอบเสื้อกาว์นนักศึกษาแพทย์ชั้นที่ปีที่ 4 รุ่นที่ 3 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2561 ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเจษฎาบดินทร์ อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ตระหนักในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยในระดับชั้นคลินิก แม้ยังไม่จบไปเป็นแพทย์แต่การฝึกปฏิบัติในชั้นคลินิก นักศึกษาแพทย์ต้องฝึกให้ครบทั้ง 3 องค์ประกอบหลักคือ การดูแลผู้ป่วยทางด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ และนักศึกษาแพทย์ต้องตระหนักในภาวะแห่งการดำรงตนความมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ


https://www.facebook.com/medicinesiamuniversity/

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม

อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 14
มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนน เพชรเกษม
บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tel: 02-868-6832
Fax: 02-868-6832
Email: med@siam.edu

พิธีมอบเสื้อกาวน์แกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

MOU ความร่วมมือในการเป็นหน่วยฝึกปฎิบัติงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และกระทรวงสาธารณสุข

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือในการเป็นหน่วยฝึกปฎิบัติงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ทำเนียบองคมนตรี ถนนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร การลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยสยามและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการทำงานของโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมารับใช้สังคมไทย.

MOU ความร่วมมือในการเป็นหน่วยฝึกปฎิบัติงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และกระทรวงสาธารณสุข

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai