Category: คณะแพทยศาสตร์

ปัจฉิมนิเทศให้กับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ปัจฉิมนิเทศให้กับบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แสดงความยินดีกับแพทย์รุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษารุ่นแรกที่ได้ผ่านการสอบเพื่อรับการประเมิน และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม รับประกาศนียบัตรจากแพทยสภา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และกรรมการแพทยสภา อาจารย์สายสม วงศาสุลักษณ์ กรรมการมูลนิธิ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการปัจฉิมนิเทศ

Read More »

บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 23 เมษายน 2562 นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโค่งการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน 41 คน ประจำปี 2561 โดยมี แพทย์หญิงสิริรัตน์ ลิมกุล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ขั่นคลินิก กล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร

Read More »

Patient and Personnel Safety Policy (2P Safety)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 คณบดีศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี พร้อมคณาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม นำ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมฟังการเสวนา เรื่อง “นโยบายและพรรคการเมืองกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิชาชีพสุขภาพเพื่อผู้ป่วย”  เพื่อรับทราบนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรในวิชาชีพสุขภาพ ตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ มาพูดคุยและเสวนาในหัวข้อ นโยบายทางด้านสาธารณสุข ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

Read More »

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

วันที่ 15 มกราคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมทั้งคณาจารย์ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับนายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทางด้านการพัฒนาครูในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ MOU. Signing between Siam University and Suan Kularb Wittayalai

Read More »

นักศึกษาแพทย์ ม.สยาม คว้าเหรียญทอง กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 30

?นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ทุกสถาบันในประเทศไทย ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพ [vc_row][vc_column][vc_column_text] โดยในปีนี้ นักศึกษาแพทย์ นับดาว กันกา นศพ.ชั้นปีที่ 3

Read More »

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ครั้งที่ 4/2561

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ครั้งที่ 4/2561 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10:30-15:30 น. ณ ห้องประชุม Millennium ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน

Read More »

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล”

เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บุญเจือ ธรณินทร์(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ และคณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันทิวงคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม

Read More »

บรรยายพิเศษ ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

คณะแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” โดยได้รับเกียรติจากศาตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พร้อมทั้ง นพ.ฆนัท จันทรทองดี และ พญ.ฐานิศรา ฤทธิไพโรจน์ ผู้ได้รับพระราชทานทุน เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาแพทย์ ม.สยาม และคณาจารย์ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม วันพุธที่ ๑๙

Read More »

พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่ นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 4 รุ่น 3

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเจษฎาบดินทร์ รพ.พระนั่งเกล้า ตามมติที่ประชุมกรรมการแพทยสภา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นโรงพยาบาลหลักในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4 ให้กับนักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งต่อมากระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยสยามได้ทำบันทึกข้อตกลงเรื่อง ความร่วมมือในการเป็นหน่วยงานฝึกปฏิบัติงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยสยามและกระทรวงสาธารณสุขแล้วนั้น

Read More »

MOU ความร่วมมือในการเป็นหน่วยฝึกปฎิบัติงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และกระทรวงสาธารณสุข

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือในการเป็นหน่วยฝึกปฎิบัติงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ทำเนียบองคมนตรี ถนนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร การลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยสยามและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการทำงานของโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมารับใช้สังคมไทย. MOU ความร่วมมือในการเป็นหน่วยฝึกปฎิบัติงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และกระทรวงสาธารณสุข สธ.ร่วมมือ ม.สยาม และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงานในภาคคลินิก

Read More »

Most Popular:

หมวดหมู่
คลังเก็บ

Facebook

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.