Green Campus คณะเภสัชศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2562  อาจารรย์ และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม “Green Campus คณะเภสัชศาสตร์ “ น้องๆ นักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสา ช่วยกันเก็บขยะในมหาวิทยาลัยสยาม โดยเฉพาะบริเวณใต้เงาพุ่มไม้สวยๆ ที่ประดับตกแต่งข้างทาง มักจะมีคนมักง่ายทิ้งขยะซุกซ่อนเอาไว้ โดยไม่นำไปทิ้งที่ถังขยะที่มีตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาเภสัชศาสตร์ร่วมกันเก็บขยะเหล่านี้ พบว่าจะเป็นประเภทขวดเบียร์ ขวดเครื่องดื่มชูกำลัง ซองบุหรี่ และขยะอื่นๆ อีกมากมาย

 


ภาพและข่าวโดย: แฟนเพจNarumol Phosrithon

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์: https://pharmacy.siam.edu


โพสอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Green Campus คณะเภสัชศาสตร์

สานสัมพันธ์นักศึกษา Siam Freshy Festival 2017

บรรยากาศงานรับน้องใหม่ สานสัมพันธ์นักศึกษา การประกวดเชียร์ และการประกวดดาว-เดือนน้องใหม่ มหาวิทยาลัยยาม Siam Freshy Festival 2017

สานสัมพันธ์นักศึกษา Siam Freshy Festival 2017

ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

คณาจารย์ นักศึกษา พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 19

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๔

พิธี ไหว้ครู ม. สยาม มหาวิทยาลัยสยาม siam university bangkok Thailandพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๔ (อาคาร ๑๒) เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ร่วมใจกันประดิษฐ์พาน เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง พิธีการเริ่มต้นด้วยประธานทำพิธีเจิมตำราเรียน จากนั้นนายกสโมสรนักศึกษากล่าวนำคำไหวครู และกล่าวคำปฏิญาณ ตามด้วยผู้แทนนักศึกษาแต่ละชั้นปีนำพานดอกไม้ธูปเทียนสักการะบูชาครูบาอาจารย์ และนำพวงมาลัยเคารพสักการะ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยสยาม ต่อด้วยการแสดงโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยสยาม จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา การมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดพานไว้ครู และปิดท้ายพิธีการโดยท่านอธิการบดีให้โอวาทแก่นักศึกษา

 

ในปีนี้นักศึกษาจากเยอรมนี, ฟินแลนด์ และเนปาล ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการเริ่มต้นแห่งการเข้าสู่การศึกษาใหม่ของพวกเขา แล้วยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีงามที่สุดอย่างหนึ่งของไทย

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Popular Vote 2017

คลิก…แฟนเพจ “#ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยสยาม2017”

ร่วม กดShare กดLike ให้คะแนนผู้ที่ใช่ เพื่อมอบตำแหน่ง Popular Vote 2017 ให้กับพวกเขา

1 แชร์ = 3 คะแนน
1 like/love = 1 คะแนน เริ่มเก็บคะแนนตั้งแต่ เวลานี้เป็นต้นไป (รอบประกวดความสามารถพิเศษ วันที่ 9 กันยายน 2560) ปิดนับคะแนนทั้งหมดในคืนวันที่ 15 กย. 60 เวลา 24.00 น. ประกาศผลการประกวดดาวเดือนประจำมหาวิทยาลัย วันที่ 16 กันยายน 2560

กิจกรรมดาว-เดือน มหาวิทยาลัยสยาม 2017 ร่วม กดShare กดLike ชิงตำแหน่ง “Popular Vote 2017”

 

 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาม 2560 เวลา 08.00-14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12)

15-16 มิ.ย. 2560 วันปฐมนิเทศนักศึกษาปริญาตรีภาคปกติ และภาคค่ำ

SIAM UNIVERSITY FIRST IMPRESSION

15-16 มิ.ย. 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคค่ำ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (10 ชั้น) อาคาร 12

15-16 มิ.ย. 2560 วันปฐมนิเทศนักศึกษาปริญาตรีภาคปกติ และภาคค่ำ

ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยสยาม, Siam University, College, school, Graduate, นักศึกษา, เรียนต่อระดับปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ, ศึกษาต่อ, ดีทีสุด, หลักสูตร, ผู้บริหาร, นิเทศ, แพทยศาสตร์, ศิลปศาสตร์, inter program, นานาชาติ, พยาบาล, เภสัช, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีการอาหาร, it

มหาวิทยาลัยสยาม, Siam University, College, school, Graduate, นักศึกษา, เรียนต่อระดับปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ, ศึกษาต่อ, ดีทีสุด, หลักสูตร, ผู้บริหาร, นิเทศ, แพทยศาสตร์, ศิลปศาสตร์, inter program, นานาชาติ, พยาบาล, เภสัช, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีการอาหาร, it

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ได้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากทางคณะต่างๆ (คลิกอ่านรายละเอียด)

เพื่อรับคัดเลือกเข้ารับรางวัลความประพฤติดีจากทางพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 คน ได้แก่

1. นายพัทธพล จารุวิวัฒน์วงศ์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
2. นางสาวณัฐนิชา รัชธร นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
3. นางสาวศิริกาญจน์ แก้วแสน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
4. นางสาวพรทิพย์ ทองแท่ง นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
5. นางสาวเกษรา ทิมา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้ารับโอวาท และเกียรติบัตร จาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19

ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลการแข่งขัน DTN Business Plan Competition 2017 “The Leading Business Plan for Thailand 4.0”

ทีม Yongyai (โยงใย) จากมหาวิทยาลัยสยาม ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมในรอบแรก และเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ผลการแข่งขันคือ ได้รับรางวัลชมเชย ขณะที่ทีมชนะเลิศคือมอ.สงขลา; ทีมรองอันดับ 1 ม.ขอนแก่น และทีมรองอันดับ 2 คือ ม.ธรรมศาสตร์

ผลการแข่งขัน DTN Business Plan Competition 2017 “The Leading Business Plan for Thailand 4.0”

สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2560

สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2560 — ร่วมกิจกรรมรับของรางวัล????1.เพียงถ่ายรูปกับตัวสแตนดี้เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ ที่อยู่หน้าร้านยาโอสถสยาม ✨✨????2.ทำการโพสรูป+ตั้งค่าเป็นสาธารณะ ????3.ติด #บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา #WorldNoTabaccoDay #อย่าให้บุหรี่มาทำร้ายชีวิตคุณ #ร้านยาโอสถสยาม ????????ยอดไลค์เยอะสุด 3 อันดับแรกรับไปเลย????????????????รางวัลเป็นเสื้อยืดลายใสๆไร้ควันบุหรี่???????? ????ประกาศรางวัล : วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พ.ค.60 เวลา 18.00 น.

 

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2560

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai