นางสาวมิ่งขวัญ พูลสวัสดิ์ (มิ้ง) หลักสูตรนานาชาติ-International Business Administration

“If you don’t know, the thing you have to do is not get scared but to LEARN”
ถ้าคุณไม่รู้ สิ่งหนึ่งที่ต้องทำอย่ากลัวที่จะเรียนรู้

ทุนนักศึกษาใหม่ ภายใน 10 ก.ย. 62 รับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท

ทุนนักศึกษาใหม่ เรียนต่อ ป.ตรี มหาวิทยาลัยสยาม รับทุน ส่วนลดพิเศษ สูงสุดไม่เกิน 1,0000 บาท สมัครลงทะเบียนได้ตลอดเวลา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสยาม

วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 56 ปี

สำนักรับสมัครนักศึกษาฯ ม.สยาม นำนักศึกษาทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 56 ปี

ปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี “ภาคปกติ”-กำหนดการวันปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี “ภาคค่ำ และ ภาคสมทบ” 

Min Myo Thet Tun หลักสูตรนานาชาติ-International Business Administration

“If you don’t know, the thing you have to do is not get scared but to LEARN”
ถ้าคุณไม่รู้ สิ่งหนึ่งที่ต้องทำอย่ากลัวที่จะเรียนรู้

ชวนกันมาสมัครเป็นครอบครัว ม.สยาม รับทุน

ทุนรักษ์สยาม รุ่นพี่ชวนรุ่นน้องมาเรียนรับไปเลยสูงสุด 15,000 ศูนย์รับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร 19 ชั้น1 ทุกวัน เวลา 8.30-16.30 น. 02-8686000 ต่อ 5306

หลักสูตรวันเสาร์-อาทิตย์ หรือ วันอาทิตย์วันเดียว รับม.6/เทียบเท่า

คณะที่เปิดหลักสูตรวันเสาร์-อาทิตย์ หรือ วันอาทิตย์วันเดียว ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

จิรกิตติ์ เหมหิรัญ (กัส) ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ นายกสโมสรนักศึกษา

“เพียงน้องๆ มาสมัครเรียนที่ ม.สยาม พี่จะให้คำปรึกษาได้ทุกคน ขอให้น้องเปิดใจกับการเข้าหาเพื่อนใหม่และประสบการณ์ที่มีค่า ของการเรียนมหาวิทยาลัย”

ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ในปีการศึกษา 2562 และการเตรียมเอกสารสำหรับ นักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2562

ประกาศ เรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปีการศึกษา 2562

(นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ. 2542 และนักศึกษาที่ย้ายมาจากสถาบันอื่นและเคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารไว้ที่สถาบันเดิม)

นักศึกษาชายทุกคนที่มีความประสงค์ จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ในปีการศึกษา 2562 นี้จะต้องมาติดต่อที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 17 ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยหลักฐานที่จะต้องนำมาทำการขอผ่อนการเกณฑ์ทหาร มีดังนี้

 1.  สด.9 ถ่ายสำเนา หน้า-หลัง อย่างชัดเจน 3 ฉบับ
 2.  สด.35 ถ่ายสำเนา อย่างชัดเจน 3 ฉบับ (ให้ไปรับที่อำเภอ/เขต ที่ขึ้นทะเบียนทหาร)
 3.  สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
 4.  หนังสือรับรองสภาพนักศึกษาพร้อมถ่ายสำเนา 2 ชุด (ทำหนังสือรับรองได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผล)

หมายเหตุ ในการทำเรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารในปีการศึกษา 2562 นี้ หากพ้นกำหนดที่กระทรวงกลาโหมกำหนดแล้ว ทางมหาวิทยาลัย ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ให้กับนักศึกษาได้อีก


 

การเตรียมความพร้อมทางด้านเอกสารสำหรับ นักศึกษาวิชาทหาร รักษาดินแดน (รด.) ประจำปี 2562 สำหรับนักศึกษาที่ต้องไปยื่นเอกสารเพื่อเรียนรักษาดินแดนต่อในชั้นปีที่ 2, 3, 4   

หลักฐานที่ต้องเตรียม

 1. ใบรับรองการฝึกว่าจบ ชั้นปีที่ 1, 2, 3, 4 ขอรับที่ ศูนย์ฝึกกำลังสำรอง ถนนวิภาวดีรังสิต พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ขาวดำ) จำนวน 3 รูป (แต่งชุดฝึก) (เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารที่จะเรียนชั้นปีที่ 3 )
 3. สด.9 ฉบับจริง และถ่ายสำเนา 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบ รบ. สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ (เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารที่จะเรียนชั้นปีที่ 3)

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหารต่อจนจบหลักสูตรชั้นปีที่ 3 ,4 หรือ 5 ของกรมการรักษาดินแดนระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม โดยเตรียมเอกสารในการสมัครหรือรายงานตัวให้ครบ เพื่อยื่นให้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 19 ชั้น 1  นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการสมัครให้ครบ พร้อมใบสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ภายในวัน – เวลาที่กำหนด 

สำหรับนักศึกษาใหม่ : สมัครเรียน รด. หลังจากที่ได้มอบตัวเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม
ส่วนนักศึกษาที่เรียน รด.อยู่แล้ว ให้เขียนใบสมัคร ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม

รด-นักศึกษาวิชาทหาร-รักษาดินแดน

ติดตามข่าวสารจากกลุ่มสาธารณะ:  นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ศูนย์นนทบุรี

การเตรียมเอกสารสำหรับ นักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2562

สมัครเรียน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร Food Industry Technology

(รอบรับตรง รอบ 2) พร้อมรับทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียนรวมมูลค่า 120,000 บาท จำนวนรวม 30 ทุน

การันตี จบไปมีงานทำ 100%

 

จบ ม.6 สายไหน แผนไหน ก็สมัครเรียนได้

พูดคุย นัดสัมภาษณ์  มือถือโทรออกได้เลย: คลิก  0891085164 / 0816682457 / 0818105253

รับจำนวนจำกัด เพียง 30 คน / ปีการศึกษาเท่านั้น

 ทุนการศึกษาแบบจุกๆ 

 • เพื่อเป็นการสร้างบัณฑิตที่ไม่ตกงานชัวร์ ทางมหาวิทยาลัยสยาม ขอมอบทุนการศึกษาแบบจุกๆ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคน 120,000 บาท !!! เพื่อสร้างโอกาส และความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับน้องๆ ทุกคน

 

เรียนต่อ+เทคโน+อาหาร+หางานง่าย+ไม่ตกงาน+เงินเดือนสูง

 สาขา เทคโนโลยี อุตสาหกรรมอาหาร  เรียนอะไร บ้าง?

 • กระบวนการผลิต และแปรรูป อาหาร
 • วิเคราะห์ และตรวจสอบ อาหาร
 • ประกัน และควบคุมคุณภาพ อาหาร
 • วางแผน และบริหาร การผลิต
 • การสร้างนวัตกรรม อาหาร

 คุณสมบัติ ผู้สมัคร สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

 • รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ  ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า

 อาชีพการงาน ในสาขาวิชาชีพ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร นี้

เทคโนโลยีการอาหา-จบสาขาไหนก็เรียนได้

 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว


 สอบถาม รายละเอียด

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ม.สยาม 02-8678088, 02-8686000 ต่อ 5306
หรือ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร 02-8678026 ต่อ 5189 หรือ ผศ.จิรนาถ (ปู) 081-6682457
http://www.facebook.com/foodtechnologyy


คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร Food Industry Technology
สมัครผ่านทาง หน้าเว็บไซต์:  https://admission.siam.edu/
อ่านประกาศ รับสมัคร นักศึกษาใหม่:  https://admission.siam.edu/2018/12/12/admission2562/

#Deksiamu62 #Admission #Siamuniversity


โพสที่เกี่ยวข้อง: 

อุตสาหกรรมอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร Food Industry Technology

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

 • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

 • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

 • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

   

thThai
en_USEnglish thThai