Category: สำนักบริหารทรัพยากรการศึกษา

WordCamp Bangkok 2019 – Siam University

WordCamp Bangkok 2019 Feb 16 – 17 Siam University วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ มหาวิทยาลัยสยาม ตึก 19 เปิดให้ลงทะเบียน เวลา 09.00 น. และ เปิดงานเวลา 09.45 น. โดยมีผู้เข้าร่วมงานที่ลงทะเบียนไว้แล้วมากกว่า 500 คน

Read More »

ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ (กัณฑ์มหาราช) วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ

วันที่ 20 ธ.ค. 2561 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ (กัณฑ์มหาราช) วัดบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ  19 ธันวาคม 2561 ณ วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้

Read More »

แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี 7 ส.ค.

วันรพี หรือวันระลึกพระองค์เจ้ารพี พัฒนศักดิ์ บิดาแห่งกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติจาก ศาลอุทธรณ์ ภาค9 ให้จัดกิจกรรม ” แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย“ จำนวน 44 โรงเรียน(รร.ละ 2 คน) ณ ห้องศรีสุพรรณ 19-1803 อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร19)   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14

Read More »

งาน WordCamp Bangkok 2018 มหาวิทยาลัยสยาม

WordCamp Bangkok 2018 รอบ Conference Day จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 ที่ มหาวิทยาลัยสยาม ตึก 19 โดยในปีนี้มีผู้เข้าลงทะเบียนเข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน งานในปีนี้มีการแบ่งออกเป็น 2 วัน ชื่องาน Contributor Day และ Conference Dayโดยในครั้งนี้ห้องสมุดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม

Read More »

Research Gateway Mobile Application 

Research Gateway Mobile Application  ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำ Mobile Application “NRCT Research Gateway” เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยผ่าน Smartphone ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ Smartphone โดยการนำฐานข้อมูลจาก www.researchgateway.in.th ย้อนหลัง 3 ปี ติดตั้งพร้อมกับApplication

Read More »

โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

อ.ธงชัย วรไพจิตร ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เข้าร่วมประชุม “แนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนงาน โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ค. 2560)ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับ ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเป็นการสนับสนุนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย ในการจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่

Read More »

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “บ้านสีขาว ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ปี2560 ถวายแด่ในหลวง”

วันอังคารที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 13.00 น. อ.ธงชัย วรไพจิตร ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี ให้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “บ้านสีขาว ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ปี2560 ถวายแด่ในหลวง” ณ  รร.จันทร์ประดิษฐาราม วิทยาคม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

Read More »

ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0”

วันศุกร์ที่ 21 เม.ย. 2560 อาจารย์ธงชัย วรไพจิตร (ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรการศึกษา) ได้รับอนุญาตจากท่านอธิการบดี ให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0” ณ โรงแรม เอเซียร์ แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี (ในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก) ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0”  

Read More »

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

มหาวิทยาลัยสยาม รับโล่จากกรมทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในการที่เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)   รับโล่จากกรมทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

Read More »

Most Popular:

หมวดหมู่
คลังเก็บ

Facebook

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.