2019 China-ASEAN Education Cooperation Week in Guiyang

22 กรกฎาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช พร้อมคณะเข้าร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างจีน – อาเซียน

สัมมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการพัฒนากลไก การประเมินผลกระทบของกฏหมายฯ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการพัฒนากลไก การประเมินผลกระทบของกฏหมาย เพื่อปฎิรูปกฏหมายให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2560 โดย ดร.สุรพล ศรีวิทยา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

สำนักรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติให้เข้าร่วม จัดบู้ทประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยในครั้งนี้ มีนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ และ คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติ ที่เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ด้วย

[ff id=”1″]

สัมมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการพัฒนากลไก การประเมินผลกระทบของกฏหมายฯ

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai