อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

 

Download-ดาวน์โหลด/เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO อย่างมีประสิทธิภาพ”

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 5

ภาพบรรยากาศการอบรมรอบเช้า และรอบบ่าย

ด้วยมหาวิทยาลัยสยามได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลวิชาการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจำนวน 10 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 61. Academic Search Complete
2. Computer & Applied Sciences Complete
3. Communication & Mass Media Complete
4. Education Research Complete
5. Business Source Premier
6. Hospitality & Tourism Complete
7. ERIC
8. Regional Business News
9. ฐานข้อมูล eBook Academic Collection/EBSCO
10. ฐานข้อมูล eBook ด้าน Clinical จำนวน 2,990 ชื่อเรื่อง

 

โดยเริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เพื่อให้การใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสยามจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น โดยวิทยากรจากบริษัท EBSCO ให้การอบรมในครั้งนี้ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยสามารถเลือกเข้าอบรมได้ระหว่างรอบเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น. หรือรอบบ่าย เวลา 13.30 – 15.30 น. น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการทางการเงิน ห้อง 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสยาม

ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงเทคนิค วิธีการสืบค้น/ค้นคืนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่มทักษะการสืบค้น/ค้นคืนข้อมูลในเชิงลึกเพื่อการวิจัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.