มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดกิจกรรมอบรมแกนนำนักศึกษา จิตอาสาป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 140 คน ในวันเสารที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 12 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี วิทยากร จาก สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ มาให้ความรู้

มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งในการดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยปลูกฝังจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา ให้มีความ
  เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อส่งเสริม พัฒนากิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดผ่านกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต การสร้างภูมิคุ้มกัน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัย
  ยาเสพติดตามกลุ่มเป้าหมาย

 

แนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี2562-มหาวิทยาลัยสยาม

การจัดกิจกรรมอบรมแกนนำนักศึกษาจิตอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดำเนินโครงการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสถานศึกษา ได้กำหนดเป้าหมาย การดำเนินงานในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้แก่เด็กและเยาวชน วัยเสี่ยง ในสถานศึกษาทุกคน สร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด ในสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม ต้านภัยยาเสพติด โดยเน้นกระบวนการพัฒนาสติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และการสร้างความเข้มแข็งของจิตใจ โดยมุ่งรักษาคุณภาพระบบการป้องกัน เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และเข้มแข็ง


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

 • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

 • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

 • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

   

thThai
en_USEnglish thThai