เยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดอยยาวดอยผาหม่นดอยผาจิ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 กองอำนวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดอยยาวดอยผาหม่นดอยผาจิ บ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย (ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.34 พะเยา) โดย พ.ต.เจกษฎา แก่นจันทร์ หน.ชป.ประสานงาน คดร.ดอยยาวฯ นำคณะอาจารย์ ธิติ ศิริสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา (ผู้แทน อธิการบดี) และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม ตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านร่มฟ้าทอง,พลับพลาทรงงาน พร้อมที่จะให้การสนับสนุนภารกิจงานในโครงการเพื่อความมั่นคงและงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ของหน่วยในด้านการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเพื่อรักษาพื้นที่เคยเสด็จทรงงานให้คงสภาพที่สมบูรณ์สมพระเกียรติและงานด้านต่างๆ (สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงกองทัพบก, 2560)

 

งานที่อ้างถึง

สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงกองทัพบก. (21 พฤษภาคม 2560). มหาวิทยาลัยสยาม ตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านร่มฟ้าทอง. เข้าถึงได้จาก ข่าว สปร.ทบ.: http://www.สปรทบ.com/army3/มหาวิทยาลัยสยาม-ตรวจเยี/

เยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดอยยาวดอยผาหม่นดอยผาจิ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.