ผู้บริหาร และคณะอาจารย์ ศึกษาดูงานด้านการศึกษาในประเทศสิงคโปร์

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมคณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานที่สถาบันทางการศึกษา และสำนักงานที่สำคัญต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 14-17 ก.พ. 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาสื่อการสอน ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำมาพัฒนาการเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่

National Institute of Education หรือ NIE

 

  • สถาบันการศึกษาแห่งชาติ สถาบันผลิตครูที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในสิงคโปร์ National Institute of Education ( NIE )  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Nanyang Technological University สถาบันที่ผลิตครู ที่มีวิสัยทัศน์ และภารกิจร่วมกันที่จะสร้างชุมชนครูที่มีชื่อเสียงในระดับโลก และสร้างความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาครู และงานวิจัยด้านการศึกษาซึ่งระบบการศึกษาของสิงคโปร์ จนทำให้ได้รับการกล่าวถึงว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษา ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (Keystone Academic Solutions, 2019)

 

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง (Nanyang Technological University) มหาวิทยาลัยซึ่งติด 1 ใน 50 อันดับมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพของโลก (จัดอันดับโดย QS World University Rankings) มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ระบบอัจฉริยะ วิศวกรรมโทรคมนาคม และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นอกจากนี้ โรงเรียนบริหารธุรกิจ (Nanyang Business School) โรงเรียนแพทยศาสตร์ (Lee Kong Chian School of Medicine) โรงเรียนการสื่อสารและสารสนเทศ (Wee Kim Wee School of Communication and Information) สถาบันการโรงแรมหนานหยาง-คอร์เนล (Cornell-Nanyang Institute of Hospitality Management) (ต้นซุง eduzones, 2562)

Google Asia Pacific

  • เข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ Google Asia Pacific ในพื้นที่ ตึก 8 ชั้นรวมกัน 2 ตึก ตั้งอยู่บนถนน Pasir Panjang เป็นศูนย์บัญชาการที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงออสเตรเลีย รวมถึงญี่ปุ่น ไต้หวัน ภายในสำนักงานใหญ่ Google ทั้งหมด กว่าครึ่งหนึ่งคือพื้นที่ห้องประชุมขนาดเล็กใหญ่ มากมาย โดยมีสไตล์การออกแบบห้องประชุมที่เต็มไปด้วยมุมโต๊ะ(พร้อมปลั๊กเชื่อมต่อ) เก้าอี้ โซฟา รวมถึงพื้นที่สวนที่พนักงานสามารถไปเดินเล่นได้แบบมีเหงื่อตก บนดาดฟ้าของสำนักงาน ดังนั้นบรรยากาศการมาทำงานที่นี่เสมือนไปเดินเล่นอยู่ในภัตตาคาร หรือร้านกาแฟหรูๆ ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ในเมืองไทย (พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล, 2561)

 

 

ผู้บริหาร และคณะอาจารย์ ศึกษาดูงานด้านการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ 1

 

  • เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ นายมานพชัย วงศ์ภักดี ได้ต้อนรับ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเเละคณาจารย์ที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่สิงคโปร์ รวมถึงผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์สิงคโปร์ (Singapore University of Social Sciences: SUSS) เอกอัครราชทูตฯ อธิการบดี คณะผู้บริหาร และผู้แทนจากมหาวิทยาลัย SUSS ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับระบบการศึกษาของไทยและสิงคโปร์ รวมถึงความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย (สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์, 2562)

 

https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassySingapore/posts/1922868894477174


เอกสารอ้างอิง

Keystone Academic Solutions. (2019, February 3). National Institute of Education, Nanyang Technological University. Retrieved from masterstudies.com: https://www.masterdegreethai.com/มหาวิทยาลัย/ออนไลน์/NIE/

ต้นซุง eduzones. (15 กุมภาพันธ์ 2562). เรียนต่ออาเซียน ตอนที่ 11 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง (Nanyang Technological University). เข้าถึงได้จาก th.interscholarship.com: http://th.interscholarship.com/tonsung/1461

พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล. (27 เมษายน 2561). พาชม Google Singapore ออฟฟิศในฝันของคนทำงานทั่วโลก. เข้าถึงได้จาก Forbesthailand: http://forbesthailand.com/news-detail.php?did=2404

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์. (15 กุมภาพันธ์ 2562). Royal Thai Embassy, Singapore – สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์. เข้าถึงได้จาก RoyalThaiEmbassySingapore: https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassySingapore/posts/1922868894477174


ผู้บริหาร และคณะอาจารย์ ศึกษาดูงานด้านการศึกษาในประเทศสิงคโปร์

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.