มหาวิทยาลัยเพื่อชาวชุมชนออนไลน์ Open University of Catalonia (UOC), Spain

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม หนึ่งในสมาชิกแห่งสถาบัน International Association of Universities เข้าเยี่ยม Open University of Catalonia (UOC), Spain ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของคาตาโลเนียบาร์เซโลนา ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งศูนย์กลางทางการศึกษาออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก สะท้อนได้จากการที่มีหลักสูตรปริญญาเอก ในสาขาวิชาดิจิตอล เช่น e-law, e-learning, เครือข่ายสังคม, การศึกษาและชุมชนออนไลน์

มหาวิทยาลัยเพื่อชาวชุมชนออนไลน์ Open University of Catalonia (UOC), Spain 3Open University of Catalonia เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรการศึกษาในภาษาคาตาลัน และภาษาอังกฤษในรูปแบบ ชุมชนออนไลน์ หรือเรียนทางออนไลน์ มีนักเรียนเข้ามาลงทะเบียนเรียนมากกว่า 50,000 คน ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน ที่ต้องการความยืดหยุ่นเป็นสำคัญในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ โดยไม่ต้องเดินทางไปมหาวิทยาลัย และยังพบสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้มาสมัครเรียน โดยร้อยละ 60 มีอายุเกิน 30

การเรียนรู้ออนไลน์ จะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง ในการส่งงานที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอนอย่างสม่ำเสมอ หลักสูตรส่วนใหญ่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของสเปน


มหาวิทยาลัยเพื่อชาวชุมชนออนไลน์ Open University of Catalonia (UOC), Spain

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.