UNESCO’s Mobile Learning Week 2019 (4-8 March)

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และคณะอธิการบดี สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสาธิตแบบภาคปฏิบัติ Mobile Learning Week 2019 จัดโดยองค์การยูเนสโก ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโก ในกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีผู้เข้าร่วมหลากหลายรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการและ ICT ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ตัวแทนจากประเทศสมาชิก และบริษัทเอกชนชั้นนำที่จะมานำเสนอผลงานเพื่อแบ่งปันวิธีการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีใหม่ ที่ราคาไม่แพง และทรงพลังสามารถนำมาใช้ในการเร่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน

 

UNESCO’s Mobile Learning Week 2019 (4-8 March) 3

UNESCO’s Mobile Learning Week 2019 (4-8 March) หัวข้อของการประชุมมุ่งเน้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จาก 130 ประเทศทั่วโลก ได้ลงทะเบียนเป็นจำนวนมากกว่า 2,300 คน เพื่อเข้าร่วมประชุมทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี และประชุมหารือเกี่ยวกับบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การแสวงหาโอกาสและระมัดระวังภัยคุกคามอันเชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยี AI ในด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญดังนี้

  • แนวทางการสร้างความมั่นใจในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในแวดวงการศึกษา
  • แสวงหาวิธีการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อปรับปรุงการศึกษาและการเรียนรู้
  • แสวงหาแนวทางการส่งเสริมทักษะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI
  • แนวทางการปกป้องการใช้ข้อมูล อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

 

Royal Thai Embassy - Paris, France

เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ต้อนรับ คณะอธิการบดี สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางมาร่วมการประชุม Mobile Learning Week 2019 โดย องค์การยูเนสโก และศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Royal Thai Embassy – Paris, France – สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส, 2562)

 

คณะที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม มหาวิหารสทราซบูร์ หรือ อาสนวิหารแม่พระแห่งสทราซบูร์ (Cathedrale de Notre-Dame) ที่ก่อสร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่มีฐานะเป็นอาสนวิหาร ตั้งอยู่ที่เมืองสทราซบูร์ แคว้นกร็องแต็สต์ ประเทศฝรั่งเศส ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก เป็นโบสถ์ที่ใช้เวลาสร้างนานถึง 400 ปี สร้างจากหินทรายชมพูอมแดงโดยทำการสร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1015 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1439 โดยมีนาย เอร์อวิน ฟ็อน ชไตน์บัค สถาปนิคชาวเยอรมันเป็นผู้ออกแบบ  สิ่งที่เป็นที่ดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวอีกอย่างภายในวิหารนี้ได้แก่ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี และแท่นธรรมาศน์แกะสลัก นอกจากนี้ยังมีบันได 332 ขั้นเพื่อนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปดูวิวอันงดงามบนระเบียงใต้หอระฆัง

 

คณะที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียง ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้แก่

มหาวิทยาลัยลุดวิก แมกซิมิเลียน แห่ง มิวนิค (Ludwig Maximilian University of Munich (LMU Munich) ก่อตั้งขึ้นในปี 1472 สถาบันการศึกษาใจกลางมิวนิค ประเทศเยอรมนี LMU ได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ในสถาบันการศึกษาและการวิจัยชั้นนำของยุโรป พร้อมด้วยระบบห้องสมุดที่ดีที่สุดในเยอรมนี เปิดหลักสูตรการศึกษา 18 คณะครอบคลุมสาขาวิชา มนุษยศาสตร์, วัฒนธรรมศาสตร์, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ https://www.en.uni-muenchen.de/

 

มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1386 เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในเยอรมนีที่ยังคงเปิดทำการสอนมาถึงปัจจุบัน หลักสูตรที่เปิดสอนมีกว่า 100 สาขาวิชา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงระดับสูงกว่าปริญญา นักศึกษาราว 20% ของที่นี่เป็นนักศึกษานานาชาติจากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก โดยมากกว่า 1 ใน 3 ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นนักศึกษาต่างชาติ โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความโดดเด่นด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมปราสาทไฮเดิลแบร์ค (Heidelberger Schloss)   https://www.uni-heidelberg.de/

 

 

มหาวิทยาลัยเทคนิคมิวนิก (เยอรมัน: Technische Universität München, TUM) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1927 เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี มีวิทยาเขตอยู่ที่เมืองมิวนิก, การ์ชิง และไวเอินชเต็ฟฟัน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษารวมกันประมาณ 20,000 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวต่างประเทศ 3,700 คน มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง เปิดหลักสูตรทางด้านอุตสาหกรรม ทั้งปริญญาตรีปริญญาโท และการฝึกอบรมวิชาชีพ ชื่อว่า TUM Asia | Technical University of Munich Asia https://tum-asia.edu.sg/

 

Deutsches Museum ที่มีการก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้ว เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก และมีสาขาแยกออกไปอีกตามเมืองต่างๆ 4 แห่งด้วยกัน คือ

  • Deutsches Museum Museumsinsel (เกี่ยวกับยานพาหนะทางน้ำ)
  • Deutsches Museum Verkehrszentrum (เกี่ยวกับยานพาหนะทางบก)
  • Deutsches Museum Flugwerft Schleissheim (เกี่ยวกับอากาศยาน)
  • Deutsches Museum Bonn (เกี่ยวกับยานพาหนะขนส่งมวลชน)

พิพิธภัณฑ์  Deutsches Museum https://www.deutsches-museum.de/

 

ดูงานด้านการบริหารจัดการ ณ University of Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส

UNESCO’s Mobile Learning Week 2019 (4-8 March)

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.