ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และชมรมผู้ประกอบการ ในงาน Thailand Social Expo 2019

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และชมรมผู้ประกอบการ ในงาน Thailand Social Expo 2019 15-7 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และชมรมผู้ประกอบการ โดย ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์ ได้เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการ ที่มาออกร้านแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในงาน Thailand Social Expo 2019 งานนวัตกรรมด้านสังคมที่ใหญ่ที่สุดของไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และภาคีเครือข่ายกว่า 100 หน่วยงาน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสังคมไทย อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

[ff id=”7″]

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสยาม ให้บริการผู้ประกอบการ ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

การบริการด้านการบ่มเพาะ

 • 1) การอบรม / สัมมนาทักษะทางธุรกิจ การเสริมสร้างผู้ประกอบการายใหม่ การเขียนแผนธุรกิจ
 • 2) การให้บริการปรึกษาแนะนำ การทำแผนธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การเงิน การบัญชี กฎหมาย
 • 3) การสนับสนุนการประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
 • 4) บริการประสานงานเพื่อให้เกิดความสะดวกในการรับบริการ เช่น ความร่วมมือทางด้านการวิจัย
 • 5) เครือข่ายเชื่อมโยงกับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

การให้บริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 • 1) ให้บริการข้อมูลด้านผลงานการวิจัยภายในสถาบันที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
 • 2) การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 • 3) การเจรจาต่อรอง

 

การให้บริการด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษา

 • 1) การให้คำปรึกษาและแนะแนวทางความช่วยเหลือในด้านการประกอบธุรกิจ
 • 2) การสนับสนุนส่งเสริมการทำกิจกรรมหรือฝึกทำธุรกิจ
 • 3) มีกิจกรรมและการศึกษาดูงานที่ช่วยส่งเสริมความรู้ในการประกอบธุรกิจ
 • 4) จัดอบรม สัมมนาเนื้อหาที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
 • 5) สนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่

เพจที่เกี่ยวข้อง:

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และชมรมผู้ประกอบการ ในงาน Thailand Social Expo 2019

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.