ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการ “การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ” วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ. มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น 5 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้นักศึกษาชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม มีความรู้และความเข้าใจในด้านความคิดนอกกรอบของธุรกิจ และการสร้าง Brand สำหรับผู้ประกอบการใหม่

ศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสยาม (ตั้งอยู่ที่ห้อง UBIS ชั้น 8 อาคาร 19 ) ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “การพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการ” วันที่ 16 มีนาคม 2561  ณ อาคาร12 ชั้น 5  มหาวิทยาลัยสยาม เริ่มตั้งแต่เวลา08.00-16.30 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร ลงทะเบียนด่วน

ลงทะเบียนด่วน โทร: 089-0080499 (ติดต่อ คุณบี) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19 ชั้น 8 5210


https://www.facebook.com/siamubi/

การพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการ

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai