ศวพช. ม.สยาม ธนาคารเวลา รองรับ สังคมสูงวัยเขตภาษีเจริญ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และนายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ ให้เกียรติร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม เตรียมการ รองรับสังคมสูงวัยเขตภาษีเจริญ “ธนาคารเวลา” ทางเลือกและความเป็นไปได้ พร้อมให้คำมั่น ในการหนุนเสริมให้การพัฒนาธนาคารเวลารองรับ สังคมสูงวัยของเขตภาษีเจริญ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “ธนาคารเวลา” เตรียมการรองรับสังคมสูงวัยเขตภาษีเจริญ “ออมเวลา ปันสุข” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาแบ่งปันเวลาให้กับการดูแลผู้สูงอายุในสังคม และเวลาที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุจะสะสมไว้ และคืนกลับสู่ผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อมีความต้องการและความจำเป็น ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น 5

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) นำโดย ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผอ.ศวพช. และทีมงาน พร้อมด้วยภาคี ประชุมจัดเวทีระดมพลังชุมชนเขตภาษีเจริญ หน่วยงานภาคีเครือข่าย สถานศึกษาของรัฐและเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนธนาคาร สถานประกอบการ ชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ ศูนย์บริการสาธารณสุข สี่สิบเจ็ด คลองขวาง / ศูนย์บริการสาธารณสุข หกสิบสอง ตวงรัชฏ์ศศะนาวินฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตภาษีเจริญฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตภาษีเจริญสำนักงานเขตภาษีเจริญ PhasicharoenDistrictOfficeบ้านมั่นคงชุมชนศิรินทร์และเพื่อน เขตภาษีเจริญชุมชนเลิศสุขสมตลาดน้ำคลองบางหลวง ชุมชนกำแพงทองพัฒนา เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน เตรียมการ รองรับสังคมสูงวัยเขตภาษีเจริญ “ธนาคารเวลา” ทางเลือกและความเป็นไปได้ ร่วมเรียนรู้ ตระหนักถึงสถานการณ์การเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศ และการพัฒนางานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย และเห็นพ้องในการเป็นแนวร่วมขับเคลื่อนให้งานนี้ ไปสู่ฝันที่เป็นจริง โดยจะมีการนัดประชุมหารือกันอีกครั้ง ในวันที่ 11 กันยายน 2562 นี้


ภาพและข่าวจากเพจ:

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

[ff id=”2″]

ศวพช. ม.สยาม ธนาคารเวลา รองรับ สังคมสูงวัยเขตภาษีเจริญ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.