พิธีรับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

นายพลากร สุวรรณรัฐ นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิฯ ครบ 55 ปี  ณ สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิฯ โดยมีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ รวมถึงพิธีมอบเงินรางวัลพระราชทาน การศึกษาสงเคราะห์แก่นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 และ 2 จำนวน 39 คน และมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนฯ ที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 55 คน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อครั้งเกิดมหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานเงิน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมกับพระราชทานเงินเป็นทุนประเดิม ในการก่อตั้งมูลนิธิฯ โดยพระราชทานนามว่า “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์” ดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ รวมถึงสงเคราะห์ด้านการศึกษา ด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า ที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย และเด็กที่เรียนดีในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ปัจจุบันช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศแล้ว 3,750,347 ครอบครัว และมอบทุนการศึกษาไปแล้ว กว่า 2,798 ล้านบาท


ข่าวจาก: http://news.ch7.com/detail/300285

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดตามผลการศึกษานักเรียนทุนฯ

พิธีรับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.