การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2560


การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 The8th National Academic Conference of 2017. เรื่อง เศรษฐกิจเอเชียในโลกยุคใหม่. The Asian Economy in the New World วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 Auditorium Room มหาวิทยาลัยสยาม

บรรยายโดย 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 3ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกรรมการและเลขานุการโครงการCAC  (อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย)

 

 

 

จัดโดย คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.