การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 The8th National Academic Conference of 2017. เรื่อง เศรษฐกิจเอเชียในโลกยุคใหม่. The Asian Economy in the New World วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 Auditorium Room มหาวิทยาลัยสยาม

บรรยายโดย 

ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกรรมการและเลขานุการโครงการCAC  (อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย)

 

 

 

จัดโดย คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai