ครบรอบ ๔๑ ปี ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในระบบ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ วัน ครบรอบ ๔๑ ปี การจากไปของ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในระบบ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ น.

41 ปี ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

สำหรับพิธีวางพวงมาลาในปีนี้จะเริ่มจากการวางพวงมาลาในส่วนของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) และการแสดงของสถาบัน ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และการแสดง ของสถาบัน เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. การมอบทุนการดีกษาเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ระหว่าง เวลา ๐๙.๓๐-๐๙.๔๕ น. และการวางพวงมาลาและการประกาศคำปฏิญญาในส่วนของมหาวิทยาลัยสยาม ระหว่างเวลา ๐๙.๔๕-๑๐.๔๕ น.

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

ครบรอบ ๔๑ ปี ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในระบบ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.