27-29 เมษายน 2017 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือเอเชีย (ครั้งที่ 2) (ACD High Level Rountable Meeting) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก 19 มหาวิทยาลัยสยามโดยมีประเทศสมาชิกจาก 20 ประเทศ และจากการนำของประธานร่วม อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ดร.พรชัย มงคลวนิช กับ Dr. Mak Chai จาก AeU มาเลเซีย(AeU=Asia e University) รวมทั้ง ดร. บัณฑิต หลิมสกุล อดีตเอกอัครราชทูตฯ ประจำกรุงเจนีวา เลขาธิการ ACD (Asia Cooperation Dialogue)ได้มาประชุมทำข้อตกลงความร่วมมือ 6 ด้าน รวมทั้งให้มีการจัดตั้งสำนักงานประสานงานชั่วคราวของ ACD University Network ที่ ม. สยาม อีกด้วย

Linkที่เกี่ยวข้อง:

SiamU-(Inter-Site)-The ACD high-level round table meeting of ACD university network (ACD-UN) 

SiamU-(th)-THE ACD HIGH-LEVEL ROUND TABLE MEETING OF ACD UNIVERSITY NETWORK (ACD-UN)

ACD-UN  Siam University July 2018

 

The 2nd ACD High Level Rountable Meeting of ACD University Network (ACD-UN) 27-29 April 2017

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai