กิจกรรมใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ ลานวัดจำปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ท่านรองอธิการบดี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง นำอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม สาขาการจัดการทั่วไปและการประกอบการที่ช่วยพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหอมให้กับชุมชนวัดจำปา เข้าร่วมกิจกรรมใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ ลานวัดจำปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การแห่ผ้าป่าขนมทางน้ำ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การเสวนาทางวิชาการ การแสดงทางวัฒนธรรม ฯลฯ นักศึกษาได้เรียนรู้ประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงภายในเกาะศาลเจ้า-ชุมชนวัดจำปา อาทิ การผลิตเครื่องหอมในรูปแบบต่าง ๆ การทำน้ำยาชีวภาพ ซึ่งทั้ง ๒ ประเภท คาดว่านักศึกษาและทีมอาจารย์จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนต่อไป และขอขอบคุณคุณทวีศักดิ์ หว่างจันทร์ ประธานชุมชนพร้อมด้วยสมาชิกเกาะศาลเจ้า-ชุมชนวัดจำปา ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน

 

กิจกรรมใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ) จัดกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยจัดกิจกรรม ณ ชุมชนดั้งเดิม ชุมชนต่างเชื้อชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ในพื้นที่ชุมชน ๑๖ ชุมชน ระหว่างวันที่ ๑-๖ มีนาคม ๒๕๖๒ แถลงข่าวเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ  รายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าว แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง

  • ส่วนที่ ๑ จัดกิจกรรม ณ ชุมชนดั้งเดิม ชุมชนต่างเชื้อชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มี.ค. โดยจัดในพื้นที่ชุมชน ๑๖ชุมชน เพื่อเปิดพื้นที่ใหม่ๆให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่วันที่ ๑ – ๒ มี.ค. ชุมชนมอญเขตบางขุนเทียน จัดที่ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน เคหะธนบุรี ๓ วันที่ ๑ – ๓ มี.ค. ชุมชนนางเลิ้งและชุมชนบ้านบาตร จัดที่ลานอุโบสถวัดสุนทรธรรมทาน ชุมชนเวียดนาม (ญวนพุทธ) เขตบางซื่อ จัดที่วัดอนัมนิกายาราม (วัดญวนบางโพ) ชุมชนเขตคลองสาน จัดที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชุมชนวัดจำปาเขตตลิ่งชัน จัดที่บริเวณลานวัดจำปา ชุมชนบางไส้ไก่และชุมชนกุฎีจีนเขตธนบุรี จัดที่วัดอินทารามวรวิหาร(วัดใต้) และชุมชนบ้านบุและตรอกข้าวเม่าเขตบางกอกน้อย จัดที่ลานรอบอุโบสถวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
  • ส่วนที่ ๒ จัดกิจกรรมสมโภชงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มี.ค. กิจกรรมประกอบด้วย พิธีด้านศาสนา วันที่ ๘ มี.ค. เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ สวนสันติชัยปราการถึงตลาดบางลำภู และเวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีบวงสรวงเทพยดา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หลังจากนั้นวันที่ ๙ มี.ค. เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธี ๕ ศาสนามหามงคล ณ หอสมุดแห่งชาติ โดยมีพิธีเปิด วันที่ ๘ มี.ค. เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นอกจากนี้ มีกิจกรรมทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และบริเวณโดยรอบโรงละครแห่งชาติ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2562)

งานที่อ้างถึง

กระทรวงวัฒนธรรม. (28 กุมภาพันธ์ 2562). วธ.เชิญชวนร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้-ศิลปวัฒนธรรม ๑๖ ชุมชนดั้งเดิม-ต่างเชื้อชาติทั่วกรุงเทพฯ. เข้าถึงได้จาก ข่าวเด่น วธ.: https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=23669

ภาพ กิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ชุมชนวัดจำปาเขตตลิ่งชัน จัดที่บริเวณลานวัดจำปา

 


กิจกรรมใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ ลานวัดจำปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.