การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคม ควอท ครั้งที่ 1/2562

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 19 มกราคม 2562


รายการอ้างอิง:

เว็บไซต์: สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (Professional and Organizational Development Network of Thailand Higher Education) [ สมาคม ควอท ] http://www.thailandpod.org/

กิจกรรมอื่นเกี่ยวกับ สมาคม ควอท: อบรมการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF

ติดต่อ: สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อาคาร 2 ชั้น 19 เขตราชเทวี | โทรศัพท์: 02-039-5527 | มือถือ: 082-937-5337 | แฟกซ์: 02-039-5647 | Email: thailandpod@gmail.com

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคม ควอท ครั้งที่ 1/2562

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.