Thailand Research Expo 2018 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 9-13 ส.ค. 2561

Thailand Research Expo 2018 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561Thailand Research Expo 2018 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Lotus suite 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืน” โดยมี Mascot ประจำปี ได้แก่ “น้อง INNO MAN” ซึ่งสื่อความหมาย และเป็นตัวแทนของความก้าวหน้า เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงค์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณ ต่องานวิจัยไทย นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีเชื่อมโยงการวิจัยของไทย ที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ในระดับประเทศ และนานาชาติ รวมถึงการสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อน และทำให้เกิดกลไกสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งเป็นฐานความรู้ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

Thailand Research Expo 2018 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561   ในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

Thailand Research Expo 2018 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคณะนักวิจัย เข้าพบนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด”งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561″(Thailand Research Expo 2018) ครั้งที่ 13

Thailand Research Expo 2018 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

มหาวิทยาลัยสยาม ได้ส่งผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ การทำเหมืองกระบวนการ และการประยุกต์ใช้ในกิจการโรงพยาบาล ด้านการดูแลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Process Mining & Application) โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองกระบวนการ เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล จากบันทึกเหตุการณ์ของฐานข้อมูล หรือแฟ้มประวัติการดำเนินงาน ในระบบสารสนเทศ ของระบบฐานข้อมูล สามารถนำมาใช้ในการปรับระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของกระบวนการทางโรงพยาบาล หรือใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ การวิเคราะห์เพื่อหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ของโรงพยาบาล

นอกจากนี้ภายในงาน Thailand Research Expo 2018 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ยังประกอบด้วยกิจกรรม การประชุมและสัมมนา 4 รูปแบบมากกว่า 100 หัวข้อ นิทรรศการ, Highlight Stage, กิจกรรม Thailand Research Symposium 2018, กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรม สายอุดมศึกษา 2561, Thailand Research Expo 2018 Award, กิจกรรม Research Clinic, การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น


แฟนเพจ: งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 Thailand Research Expo 2018 

เว็บไซต์: งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Thailand Research Expo 2018 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.