คณะเภสัชฯ และคณะแพทยศาสตร์ คว้ารางวัล Young Crenoactive Awards 2018

คณะเภสัชฯ และคณะแพทยศาสตร์ คว้ารางวัล Young Crenoactive Awards 2018

อาสายุวกาชาด สร้างสุขเพื่อผู้สูงวัยขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม ที่ได้รับรางวัล จากการส่งผลงานเข้าในประกวดในงาน Young Crenoactive Awards 2018 ในหัวข้อ lnnovation for older person อาสายุวกาชาด สร้างสุขเพื่อผู้สูงวัย จากนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

เตช บุนนาค-นักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

ภาพ: นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เข้าชมผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม เผยแพร่บนเว็บไซต์: YOUNG CRENOACTIVE AWARDS 2018 รางวัลแห่งพลังอาสายุวกาชาด

งาน Young Crenoactive Awards 2018 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานของอาสายุวกาชาด ในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จำนวน 3 โครงการ โดยเริ่มจาก

  1. โครงการ Young PR Club รวมพลังเผยแพร่ความรู้เครื่องหมายกาชาด เพื่อนำเสนอผลงานดีเด่นของเยาวชนด้านการทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับจิตอาสาและเครื่องหมายกาชาด ซึ่งแสดงถึงความ Creative
  2. โครงการอาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อผู้สูงวัย Innovation for older persons เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเสนอนวัตกรรมที่แต่ละสถานศึกษาจัดทำขึ้นเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุซึ่งแสดงถึงความ Innovative
  3. โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรปฐมพยาบาล ระยะที่ 3 เพื่อเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ด้านปฐมพยาบาลในเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการสำลัก (Choking) ซึ่งแสดงถึงความ Active

อาสายุวกาชาด สร้างสุขเพื่อผู้สูงวัย


เว็บไซต์: YOUNG CRENOACTIVE AWARDS 2018 รางวัลแห่งพลังอาสายุวกาชาด

ภาพ: แฟนเพจสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

คณะเภสัชฯ และคณะแพทยศาสตร์ คว้ารางวัล Young Crenoactive Awards 2018

Hits: 25