Dr. Cheol Je Cho ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลรัศมี

Dr. Cheol Je Cho ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลรัศมี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562  Dr. Cheol Je Cho ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษา, อ.อัญมณี กลิ่นถือศีล มหาวิทยาลัยสยาม เดินทางไปให้กำลังใจ และร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลรัศมี บัณฑิตน้อย ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6   พร้อมมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน 👼Wings Musical Storytelling Contest👼 เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยสยาม ทุนการศึกษา

👼 Dr. Cheol Je Cho ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลรัศมี  👼💓

ร่วมงานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลรัศมี และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 ขอบพระคุณท่านผอ.รัศมี…

Posted by Anyamanee Klinthusin on Wednesday, April 3, 2019

Siam i-Edu English Storytelling Contest ครั้งที่ 3

Dr. Cheol Je Cho ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลรัศมี

Hits: 7