Freshmen 2019

Freshy Day 2019 สานสัมพันธ์น้องพี่ มส 2562 พบกับ ดีเจ EFM 94 ON TOUR ประกวดดาวเดือน เชียร์ลีดเดอร์ แสตนด์เชียร์ และเกมส์มากมาย