ศวพช. ม.สยาม ธนาคารเวลา รองรับ สังคมสูงวัยเขตภาษีเจริญ

ศวพช. ม.สยาม ธนาคารเวลา รองรับ สังคมสูงวัยเขตภาษีเจริญ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และนายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ ให้เกียรติร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม เตรียมการ รองรับสังคมสูงวัยเขตภาษีเจริญ “ธนาคารเวลา” ทางเลือกและความเป็นไปได้ พร้อมให้คำมั่น ในการหนุนเสริมให้การพัฒนาธนาคารเวลารองรับ สังคมสูงวัยของเขตภาษีเจริญ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “ธนาคารเวลา” เตรียมการรองรับสังคมสูงวัยเขตภาษีเจริญ “ออมเวลา ปันสุข” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาแบ่งปันเวลาให้กับการดูแลผู้สูงอายุในสังคม และเวลาที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุจะสะสมไว้ และคืนกลับสู่ผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อมีความต้องการและความจำเป็น ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น 5

 

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) นำโดย ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผอ.ศวพช. และทีมงาน พร้อมด้วยภาคี ประชุมจัดเวทีระดมพลังชุมชนเขตภาษีเจริญ หน่วยงานภาคีเครือข่าย สถานศึกษาของรัฐและเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนธนาคาร สถานประกอบการ ชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ ศูนย์บริการสาธารณสุข สี่สิบเจ็ด คลองขวาง / ศูนย์บริการสาธารณสุข หกสิบสอง ตวงรัชฏ์ศศะนาวินฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตภาษีเจริญฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตภาษีเจริญสำนักงานเขตภาษีเจริญ PhasicharoenDistrictOfficeบ้านมั่นคงชุมชนศิรินทร์และเพื่อน เขตภาษีเจริญชุมชนเลิศสุขสมตลาดน้ำคลองบางหลวง ชุมชนกำแพงทองพัฒนา เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน เตรียมการ รองรับสังคมสูงวัยเขตภาษีเจริญ “ธนาคารเวลา” ทางเลือกและความเป็นไปได้ ร่วมเรียนรู้ ตระหนักถึงสถานการณ์การเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศ และการพัฒนางานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย และเห็นพ้องในการเป็นแนวร่วมขับเคลื่อนให้งานนี้ ไปสู่ฝันที่เป็นจริง โดยจะมีการนัดประชุมหารือกันอีกครั้ง ในวันที่ 11 กันยายน 2562 นี้


ภาพและข่าวจากเพจ:

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

ศวพช. ม.สยาม ธนาคารเวลา รองรับ สังคมสูงวัยเขตภาษีเจริญ