ครบรอบ ๔๑ ปี ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในระบบ

ครบรอบ ๔๑ ปี ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในระบบ

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ วัน ครบรอบ ๔๑ ปี การจากไปของ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในระบบ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ น.

41 ปี ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

 

สำหรับพิธีวางพวงมาลาในปีนี้จะเริ่มจากการวางพวงมาลาในส่วนของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) และการแสดงของสถาบัน ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และการแสดง ของสถาบัน เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. การมอบทุนการดีกษาเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ระหว่าง เวลา ๐๙.๓๐-๐๙.๔๕ น. และการวางพวงมาลาและการประกาศคำปฏิญญาในส่วนของมหาวิทยาลัยสยาม ระหว่างเวลา ๐๙.๔๕-๑๐.๔๕ น.

Siam’s Founder Day, Impressive Ceremony with support by students and faculty members locally and…

Posted by Pornchai Mongkhonvanit on Thursday, August 15, 2019

สำนักรับสมัครนักศึกษาฯ ม.สยาม พร้อมด้วยนักศึกษาทุนราชประชานุเคราะห์ฯ ร่วมงาน ครบรอบ 41 ปี ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในระบบ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

Posted by Admission Center Siam U. on Thursday, August 15, 2019

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา ในงานรำลึก 41 ปี ท่าน ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในเครือ ในวันสถาปนาฯ 15 สิงหาคม 2562

Posted by Food Technology & Siam University on Thursday, August 15, 2019

 

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

ครบรอบ ๔๑ ปี ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในระบบ