ทุนสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทุนสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยสยาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับสมัครน้องๆ ม.6 สายวิทย์-คณิต เข้าศึกษาในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2562  พร้อมทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับหนักศึกษาใหม่ รวม จำนวน 20 ทุน ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถนำแฟ้มสะสมผลงานมายื่นเพื่อขอรับทุนได้

ทุน-คณะสาธารณสุขศาสตร์+มหาวิทยาลัยสยาม

📣📣คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทุนสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2562

  1. ประเภททุนผลงานดีเลิศ จำนวน 10 ทุน

  2. ประเภททุนผลงานดี จำนวน 10 ทุน

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


  • รายละเอียดทุนการศึกษา https://goo.gl/DPChy4
  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ : https://admission.siam.edu/apply/
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร:  024570068 ต่อ 5166
  • หรือ inbox มาที่:  https://www.facebook.com/Ph.SiamUniversity/***นักศึกษาสามารถกู้ยืมเรียนได้ทั้งกยศ. และกรอ.(ตามเงื่อนไขกองทุน)
  • สอบถามรายละเอียด : 02-8678088 ,02-8686000 ต่อ 5306
  • หรือ อ.มุก:  097-1272407

ทุนสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย