เปิดรับนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. ในระบบ TCAS รอบที่ 4 (Admissions)

เปิดรับนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. ในระบบ TCAS รอบที่ 4 (Admissions)

📣📣 มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. ในระบบ TCAS รอบที่ 4 (Admissions) http://mytcas.com/

📌ประกาศผล วันที่ 29 พ.ค. 62 |  📌สัมภาษณ์ วันที่ 31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62 

เปิดรับนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. ในระบบ TCAS รอบที่ (Admissions)

📣📣กำหนดการ เปิดรับนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. ในระบบ TCAS รอบที่ 4 (Admissions)

📌รับสมัคร วันที่ 9-19 พ.ค. 62 เวลา 00.01 น. ถึง 23.59 น. ทาง http://mytcas.com/
📌ชำระเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ 19 พ.ค. 62 เวลา 23.00 น.
📌ประกาศผล วันที่ 29 พ.ค. 62 
📌สัมภาษณ์ วันที่ 31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62


📣📣 เกณฑ์ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

TCAS-Admissionเปิดรับนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. ในระบบ TCAS รอบที่ 4 (Admissions)

Hits: 21