TCAS

Jul
05

รับนักศึกษาใหม่ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครได้ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ” จบไปมีงานรองรับแน่นอน” สมัครทางเว็บไซต์ได้เลย   มหาวิทยาลัยสยาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับสมัครน้องๆ ม.6 สายวิทย์-คณิต** เข้าศึกษาในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2562 มีทุนให้*** ** ภาคปกติ รับสมัครน้องๆที่จบม.6สายวิทย์- คณิต เกรดไม่ต่ำกว่า 2 สุขภาพร่างกายแข็งแรง ** ภาคสมทบ รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิทาง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสายสังคมที่มีวุฒิม.ปลายเป็นวิทย์-คณิต *** ภาคปกติ มีทุนสนับสนุนการศึกษาให้สูงสุด 20,000 บาท สามารถกู้ยืมเรียนได้ทั้ง กยศ. และกรอ. 📣📣คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทุนสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภททุนผลงานดีเลิศ จำนวน 10 ทุน ประเภททุนผลงานดี จำนวน 10 […]

DETAIL
May
11

เปิดรับนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. ในระบบ TCAS รอบที่ 4 (Admissions)

📣📣 มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. ในระบบ TCAS รอบที่ 4 (Admissions) http://mytcas.com/ 📌ประกาศผล วันที่ 29 พ.ค. 62 |  📌สัมภาษณ์ วันที่ 31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62  📣📣กำหนดการ เปิดรับนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. ในระบบ TCAS รอบที่ 4 (Admissions) 📌รับสมัคร วันที่ 9-19 พ.ค. 62 เวลา 00.01 น. ถึง 23.59 น. ทาง http://mytcas.com/ 📌ชำระเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ 19 พ.ค. 62 เวลา 23.00 น. 📌ประกาศผล วันที่ 29 พ.ค. […]

DETAIL
May
09

ประกาศสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS62 รอบที่ 3 /กสพท. คณะแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์

    📣📣ประกาศสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS62 รอบที่ 3 /กสพท.     คณะแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์     ให้รายงานเพื่อเข้าสัมภาษณ์วันที่ 10 พ.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.   📣📣 รายละเอียดคณะแพทยศาสตร์ ผู้ผ่านการคัดเลือกจาก กสพท.ทั้ง ๑๕ ราย มารายงานตัวตามกำหนดการ ดังนี้ วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๑๙) มหาวิทยาลัยสยาม ลงทะเบียน พร้อมยื่นเอกสารตัวจริง ต่อไปนี้ บัตรประชาชน ปพ.1 (ใบระเบียน แสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศีกษาตอนปลาย) ฉบับสมบูรณ์ ผลการสอบ 9 ชุดวิชาสามัญ […]

DETAIL
Nov
11

TCAST 62 อบรมการจัดทำ Portfolio ของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

การอบรมการจัดทำ portfolio เพื่อยื่นสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1 การรับด้วย portfolio วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารไซเบอร์เวิร์ล ทาวเวอร์ Hits: 62

DETAIL
Oct
07

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา Dek-D’s TCAS on Stage ไบเทคบางนา

แม็ค ผู้เข้าประกวดเดือน จากวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง(SCA) และ ซาบิน่า ผู้เข้าประกวดดาวจากคณะศิลปศาสตร์ (รองชนะเลิศอันดับ1) ได้รับเกียรติให้เป็นพรีเซนเตอร์ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัยสยามในงาน Dek-D’s TCAS on Stage ตอนตะลุยโจทย์ โคตรแม่น ที่ไบเทคบางนา เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้องๆที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Thai University Admission System หรือ TCAS ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ ของนักเรียนชั้น ม.6 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยแบ่งเป็น โควต้า คือ การให้สิทธิ์กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผลงานโดดเด่น ในด้านต่างๆ เช่น กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ รวมถึงนักเรียนที่มีผลการเรียนดี สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกหรือสัมภาษณ์ รับตรงทั่วไป หรือ รับตรงร่วมกัน รูปแบบนี้คือการที่มหาวิทยาลัยต่างๆเปิดรับสมัครเอง มีเกณฑ์การคัดเลือกเอง ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละโครงการที่เปิดค่ะ โดยอาจใช้เกรดร่วมกับคะแนนการสอบกลาง เช่น GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ หรืออาจจะมีการจัดสอบเอง แอดมิชชั่นกลาง […]

DETAIL