ประชาสัมพันธ์

Aug
07

เปิดสวิตซ์ ธุรกิจออนไลน์ ปลดล็อกยอดขาย E-Commerce

มหาวิทยาลัยสยาม (Siam University) ร่วมกับ วิทยาลัยเฉาซาน (Chaoshan College) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียน E-Commerce ข้ามพรมแดน หลากหลาย Platform

DETAIL
May
18

พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่ นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 4 รุ่น 3

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเจษฎาบดินทร์ รพ.พระนั่งเกล้า ตามมติที่ประชุมกรรมการแพทยสภา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นโรงพยาบาลหลักในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4 ให้กับนักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งต่อมากระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยสยามได้ทำบันทึกข้อตกลงเรื่อง ความร่วมมือในการเป็นหน่วยงานฝึกปฏิบัติงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยสยามและกระทรวงสาธารณสุขแล้วนั้น และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์แพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ดังนั้นคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก จึงเห็นควรให้มีการจัดพิธีมอบเสื้อกาว์นนักศึกษาแพทย์ชั้นที่ปีที่ 4 รุ่นที่ 3 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2561 ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเจษฎาบดินทร์ อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ตระหนักในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยในระดับชั้นคลินิก แม้ยังไม่จบไปเป็นแพทย์แต่การฝึกปฏิบัติในชั้นคลินิก นักศึกษาแพทย์ต้องฝึกให้ครบทั้ง 3 องค์ประกอบหลักคือ การดูแลผู้ป่วยทางด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ และนักศึกษาแพทย์ต้องตระหนักในภาวะแห่งการดำรงตนความมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ https://www.facebook.com/medicinesiamuniversity/ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม […]

DETAIL
May
08

CoNGO Regional Committee in Asia Pacific (RCAP)

CoNGO Regional Committee in Asia Pacific (RCAP) Continuation Committee Meeting Siam University, Bangkok / January 12, 2018 On January 12th, 2018, the Conference of NGOs (CoNGO), held a meeting at Siam University. This forum is a division of the Regional Committee in Asia-Pacific (RCAP) of CoNGO. The main purpose of the meeting was to begin […]

DETAIL
May
07

การอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 7

การอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 7 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอนันตรา ถ.ราชดำริ บรรยายในหัวข้อเรื่อง  – AI Impact to Thailand : ผลกระทบของเทคโนโลยี AI ต่อประเทศไทย โดย คุณมีธรรม ณ ระนอง – Case Study of AI : บอทน้อย (@botnoi) แชทบอทสัญชาติไทย โดย ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย – Innovation in Food Industry : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจอาหารสู่ศักยภาพการแข่งขันระดับสากล โดย คุณพิพัฒน์พงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา #SiamUILG2 #ILG2  #SiamUILGVision2 #SiamUILGFreedom2 #SiamUILGChange2 […]

By impersonal | ILG
DETAIL
May
03

The Seminar แลกรุ่น รุ่นแรก ณ เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์

2 พฤษภาคม 2561  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ The Seminar แลกรุ่นรุ่นแรก ณ เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์  The Circle Ratchapruk   และได้กล่าวชื่นชมถึงความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับสังคมของเหล่านักศึกษา สาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงานทุกชิ้นที่ออกแบบสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง สร้างความภาคภูมิใจกับงานของตัวเองทำให้กระตุ้นการเรียนรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษา โดยผลงานทั้งหมดเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   ประมวลภาพกิจกรรมจากแฟนเพจ : https://www.facebook.com/แลกรุ่น-รุ่นแรก–The-Seminar-2082742275294225/ เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม คลิก admission: สนใจสมัครเรียน   คลิก แฟนเพจ: @ITSiamU ทบทวนรายวิชาของคณะ http://olearning.siam.edu/2011-11-29-04-17-58 โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น วิวัฒนาการเงินตราไทย Animation Contest 2019 คว้ารางวัล การนำเสนอยอดเยี่ยม จากหัวข้อ “TOPPEE English Bot” นิทรรศการ “พาชนะ” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร The Seminar แลกรุ่น […]

DETAIL
Apr
30

การอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 6

การอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอนันตรา ถ.ราชดำริ มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง – Future of Banking & Fintech : อนาคต โอกาส และความท้าทายของอุตสาหกรรมการเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน โดย คุณกรณ์ จาติกวนิช – Investment for the Future of Health โดย นายแพทย์บุญ วนาสิน https://www.facebook.com/SiamUILG/posts/569576273422512 https://www.facebook.com/SiamUILG/ http://siamuilg.com/ #SiamUILG2 #ILG2 #SiamUILGVision2 #SiamUILGFreedom2 #SiamUILGChange2 #SiamUILGIdealism2 การอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 Hits: 19

By impersonal | ILG
DETAIL
Apr
25

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษากิจกรรมแม็คโคร นักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น

พิธีมอบประกาศนียบัตร กลุ่มนักศึกษากิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2560 ภายใต้กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2560 โดยความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์ วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องสัมนา ชัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก 12    https://www.facebook.com/ba.siam.edu/ พิธีมอบประกาศนียบัตร กลุ่มนักศึกษากิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2560 Hits: 56

DETAIL
Apr
23

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอนันตรา ถ.ราชดำริ

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอนันตรา ถ.ราชดำริ การบรรยายในหัวข้อเรื่อง New Business Model: Startup Perspective โดย ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม CEO, iTAX New Business Model: Virtual Reality and Infrastructure Development โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม New Business Model: Initial Coin Offering (ICO) โดย ดร.การดี เลียวไพโรจน์ (ILG รุ่น 1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง ICORA […]

By impersonal | ILG
DETAIL
Apr
20

คณะผู้บริหารและคณะคุณครู จากโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสยาม และศูนย์นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.45 น. Dr.Cheol Je   Cho อาจารย์ประจำ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม   นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครราชสีมา จ. นครราชสีมา จำนวน 50 ท่าน เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสยาม  โดยมี Dr.Cheol Je   Cho ให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมคณะวิชา และส่วนพื้นที่ให้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่ ห้องสมุด หาวิทยาลัยสยาม, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม,  คณะพยาบาลศาสตร์, คณะวิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น   ขอขอบคุณภาพจากแฟนเพจ : https://www.facebook.com/siam.iedu https://www.facebook.com/imeeiqkorat/photos/pcb.1806282949394606   ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา Hits: 82

DETAIL
Apr
06

นิทรรศการสารนิพนธ์ ครั้งที่ 8 และพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานนิทรรศการสารนิพนธ์ ครั้งที่ 8 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาทั้งหมด 16 กลุ่ม ข่าวประชาสัมพันธ์:  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเรียนเชิญเภสัชกรผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ “Pharmacotherapy in Pediatrics 2018” ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนารายณ์ (11.75หน่วยกิต) คลิก  ติดตามข่าวสารคณะเภสัชได้ทางแฟนเพจ:    https://www.facebook.com/138059226222231/   นิทรรศการสารนิพนธ์ Hits: 40

DETAIL