Dr.Cheol Je Cho

Sep
07

นวัตกรรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแนวสร้างสรรค์

การสัมมนาเทคนิคการสอน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอน และการส่งเสริม สนับสนุนคุณครูในการสอนภาษาอังกฤษ Creative Teaching for Innovative English Learning หรือ นวัตกรรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแนวสร้างสรรค์  ด้วยเทคนิค โปรแกรม สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย ประจำปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา Siam i-Edu Center (081-7533843 อ.ก้อย) การสัมมนาเทคนิคการสอน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอน และการส่งเสริม สนับสนุนคุณครูในการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิค… Posted by Anyamanee Klinthusin on Monday, September 9, 2019   สนับสนุนโดย “Kids Brown […]

DETAIL
Jun
28

ACD High-Level Meeting of ACD University 2019

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางวิชาการของเอเชียกับผู้เข้าร่วมจาก 10 ประเทศสมาชิก ACD High-Level Meeting of ACD University (ACD-UN)

By impersonal | ACD University Network
DETAIL
Jun
24

เยือนสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงของสาธารณรัฐเกาหลี

 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูง ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ มหาวิทยาลัยฮันยาง (Hanyang), มหาวิทยาลัยอีฮวา (Ewha) และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเกาหลี (Korea Advanced Institute of Science and Technology) หรือ ไคสท์ (KAIST)  ระหว่างวันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2562  โดย มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ได้เแก่ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ( สสอท ) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ( สสอท ) EEC และ BOI […]

DETAIL
May
29

คลาสเรียนภาษาอังกฤษแสนสนุก Siam i-Edu Center English Program 2019

✨English Class at Sujipuli School✨  คลาสเรียนภาษาอังกฤษแสนสนุกที่โรงเรียนสุจิปุลิ ป.1 ชุดเรียน Phonics 1  by ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา Siam i-Edu Center English Program     หลักสูตรการสอน Kids Brown Wings โดย Brown University สหรัฐอเมริกา ได้จัดทำหลักสูตร Junior Brown ต่อเนื่องไปถึงระดับประถมศึกษา โดย Dr.Choel และคุณก้อย อัญมณี กลิ่นถือศิล ได้มาเป็นวิทยากรอบรมให้กับคุณครู และแลกเปลี่ยนไอเดีย ในการทำโครงการที่จะพัฒนาด้านการสร้างโอกาสให้ฝึกสมรรถนะทางภาษาต่อไปอีก Kids Brown Wings เป็น นวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนการสอนชั้นสูง Netboard (Interactive Board) และโปรแกรมภาษาอังกฤษจาก มหาวิทยาลัยบราวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา Brown University (U.S.A.)  🌟Junior Brown🌟 […]

DETAIL
May
29

The Commencement Ceremony 2019 of Siam University for KCM

The Commencement Ceremony 2019 of Siam University for KCM (Kathmandu College of Management, Nepal)

By impersonal | IBBA
DETAIL
May
01

มหาวิทยาลัยสยาม ต้อนรับ กรรมการสมาคมระหว่างประเทศ International Association of University Presidents (IAUP)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับ กรรมการสมาคมระหว่างประเทศ International Association of University Presidents (IAUP) ดร. อิชิโระ ทานิโอกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยโอซาก้า จากประเทศญี่ปุ่น (Dr.Ichiro Tanioka, President of Osaka University of Commerce, UMAP Japan National Secretariat) และรองประธาน University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) เข้าพูดคุยถึงการร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างไทย และญี่ปุ่น ในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะทางด้านการเสริมสร้างศักยภาพ ขีดความสามารถในด้านวิชาการออกแบบ และแอนิเมชัน   ภาพข่าวจากแฟนเพจ: Chanita Rukspollmuang  /  Pornchai Mongkhonvanit เพิ่มเติมเกี่ยวกับ: The International Association of University Presidents […]

By impersonal | IAUP
DETAIL
Apr
24

Siam i-Edu EWHA Korea Visitation April Program 2019

วันที่ 19-24 เมษายน 2562 กิจกรรม Siam i-Edu EWHA Korea Visitation April Program 2019 โดยนำคณะผู้บริหารโรงเรียนจากประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับอนุบาล เรียน เล่นอย่างมีความรู้ และสนุก ด้วยโปรแกรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ “Kids Brow Wings” Integrated English Program for Kindergarten ณ มหาวิทยาลัยอีฮวา กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ตามโครงการ “The Innovative Education Seminar By Ewha and Siam i-Edu” พร้อมทั้งมอบใบประกาศให้กับผู้บริหารโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีฮวา Professor Dr. Hyae Sook Kim (President of Ewha Woman’s University) และท่านคณบดีฯ […]

DETAIL
Apr
17

ม.สยาม การร่วมมือทางวิชาการในอนาคตกับสถาบันชั้นนำในเกาหลีใต้

16 เมษายน 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเอกชนฮันยาง (Hanyang University) วิทยาเขตหลักที่กรุงโซล และยังมีวิทยาเขตย่อย ERICA (Education Research Industry Cluster at Ansan) ตั้งอยู่ที่เมืองอันซาน ประเทศเกาหลีใต้ มีสถาบันวิศวกรรมฮันยาง เป็นสถาบันด้านวิศวกรรมที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศตั้งอยู่  ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันผลิตวิศวกรที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ มีศิษย์เก่าที่ดำรงตำแหน่งประธาน รองประธาน และซีอีโอของบริษัทชั้นนำในเกาหลี มากมาย ก็จบมาจากที่นี่ ได้แก่ ฮุนได ซัมซุง แอลจี เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีชื่อเสียงทางด้านการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มีศิษย์เก่าที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์บันเทิงระดับแถวหน้าของเอเชีย มากมาย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเอกชนฮันยาง:  http://www.hanyang.ac.kr/web/eng 한양대학교 Hanyang University   15 เมษายน 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผศ.ดร. ชลลดา […]

DETAIL
Mar
29

Dr. Cheol Je Cho ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลรัศมี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562  Dr. Cheol Je Cho ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษา, อ.อัญมณี กลิ่นถือศีล มหาวิทยาลัยสยาม เดินทางไปให้กำลังใจ และร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลรัศมี บัณฑิตน้อย ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6   พร้อมมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน 👼Wings Musical Storytelling Contest👼 เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา 👼 Dr. Cheol Je Cho ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลรัศมี  👼💓 ร่วมงานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลรัศมี และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 ขอบพระคุณท่านผอ.รัศมี… Posted by Anyamanee Klinthusin on Wednesday, April 3, 2019 Siam i-Edu English Storytelling Contest ครั้งที่ 3 Dr. […]

DETAIL
Mar
01

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย อนุบาล 1-3 และประถมศึกษา 1-6 จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ โครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) และประถมศึกษา 1-6 ณ เชียงใหม่ / Siam i-Edu English Storytelling Contest in Chiang Mai จัดกิจกรรม Wings Musical Storytelling Contest 🎤จับไมค์ เล่าเรื่อง ร้อง เล่น เต้นรำ แบบฉบับ คิดส์บราวน์วิงส์ (ระดับอนุบาล) ENOZ English Storytelling Contest 🎤จับไมค์ เล่านิทาน แสนสนุก (ระดับประถม)     Siam i-Edu Center ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา ขอขอบพระคุณ โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สำหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่ […]

DETAIL