อาจารย์นารี รมย์นุกูล

Aug
22

อบรมการทำบัญชีครัวเรือนสำหรับนักศึกษาในโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ม. สยาม

22 ส.ค. 2562 โครงการ อบรมการทำบัญชีครัวเรือนสำหรับนักศึกษาในโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ม. สยาม โดยทางธนาคารออมสิน นำโดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 3 และวิทยากรจากธนาคารออมสินอีก 3 ท่าน จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อนำไปอบรมให้กับชุมชน 7 โครงการ 5 ชุมชนต่อไป โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช และ ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี พร้อมด้วย คณาจารย์และ นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย ภาพและข่าวจาก: เพจ: ม.สยาม ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โพสที่เกี่ยวข้อง: ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ชุมชนคลองลัดภาชี และชุมชนวัดจำปา เขตตลิ่งชัน การลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และธนาคารออมสิน อบรมการทำบัญชีครัวเรือนสำหรับนักศึกษาในโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ม. สยาม Hits: 28

DETAIL
Aug
18

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ชุมชนคลองลัดภาชี และชุมชนวัดจำปา เขตตลิ่งชัน

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ชุมชนคลองลัดภาชี และชุมชนวัดจำปา เขตตลิ่งชัน  นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน สร้างสรรค์พัฒนาความยั่งยืน

DETAIL
Apr
21

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม ณ สวนพื้นที่สุขภาวะหลังมหาวิทยาลัยสยาม พิธีเริ่มเวลา 15.30 น. โดยเริ่มจากกิจกรรมการละเล่นของไทย เช่น รีรีข้าวสาร มอญซ่อนผ้าของเด็กๆ การแสดงจากชมรมแอโรบิก มอบรางวัลและของที่ระลึก จากนั้นเวลา 17.30 น. พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ร่วมรับประทานอาหาร และสนุกสนานกับการเล่นสาดน้ำสงกรานต์  จัดโดย คณะกรรมการชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง มหาวิทยาลัยสยาม และศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม (ศวพช.) ได้ดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สุขภาวะ และจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยาม นำนักศึกษารายวิชา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ร่วมพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ ร่วมกับชาวชุมชน และฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตภาษีเจริญ วางกระถางล้อยางที่แต่งแต้มสีวางตามจุดต่างๆ ในซอยชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยาม และปลูกต้น “ทองอุไร” ซึ้งมีดอกสีเหลืองให้งดงามตลอดทาง รวมทั้งวาดภาพกราฟฟิคบนผนังกำแพงริมทางให้กลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบของชุมชนต่อไป […]

DETAIL
Apr
11

การลงนาม MOU โครการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

วันที่ 11 เมษายน 2562 การลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และธนาคารออมสิน โดยท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช ลงนาม MOU โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กับธนาคารออมสิน

DETAIL
Mar
28

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เสริม เติม แต่ง ล้อยางเป็นกระถางต้นไม้ ในโครงการ “สวยในซอย”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม (ศวพช.) นำนักศึกษารายวิชา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เสริม เติม แต่ง ล้อยางเป็นกระถางต้นไม้ โดยการพ่นสี ตกแต่งลายดอกไม้ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้เก็บรายละเอียดของสีล้อยางให้เรียบเนียนขึ้น นักศึกษามีความสนุกสนานกับการบูรณาการร่วมกับชุมชน และภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ “สวยในซอย” ก่อนที่กระถางล้อยางจะถูกนำไปวางตามจุดที่ชุมชนต้องการต่อไป …ขอบคุณภาคี เครือข่าย ที่ร่วมพลังอย่างเข้มแข็งและร่วม #มองสุขภาพให้กว้าง #สร้างความสุขให้สังคม #สสส. #มหาวิทยาลัยสยาม #สำนักงานเขตภาษีเจริญ Kuntida Chancharoen โครงการ สวยในซอย พัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เสริม เติม แต่ง ล้อยางเป็นกระถางต้นไม้ ในโครงการ “สวยในซอย” Hits: 7

DETAIL
Mar
10

ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ โครงการสวยในซอย

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2562 นักศึกษารายวิชา “ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม” ที่บูรณาการการเรียนการสอนกับวิชาหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง  ลงพื้นที่ร่วมกับครูชุมชนพร้อมแนะนำนักศึกษาให้ทำความรู้จักกับครอบครัวประจำกลุ่ม ซึ่งน้อง ๆ ที่จะใช้พื้นที่ชุมชนนี้ เป็นห้องเรียนชุมชนร่วมกันกับครูชุมชน ร่วมกับครอบครัวพี่น้องชาวชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งความร่วมมือด้านลงแรงและการสมทบทุนจากครอบครัวเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงของโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ “สวยในซอย” ได้เร็วขึ้น โดยมีการแบ่งพื้นที่เป็น 5 โซน ได้แก่ โซน 1 ปากซอยเพชรเกษม 36 – 36 แยก 1-1 นำโดย อ.สุวิจักขณ์ บุญมี โซน 2  บ้านหนูน้อย – สะพาน 1 นำโดย อ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ โซน 3 สะพาน 1 (หลัง ม.สยาม) – วรัญญู ทำโดย อ.ยงยุทธ นาราษฎร์และอ.สมหญิง เหง้ามูล โซน […]

DETAIL
Mar
01

กิจกรรมใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ ลานวัดจำปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ท่านรองอธิการบดี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง นำอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม สาขาการจัดการทั่วไปและการประกอบการที่ช่วยพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหอมให้กับชุมชนวัดจำปา เข้าร่วมกิจกรรมใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ ลานวัดจำปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การแห่ผ้าป่าขนมทางน้ำ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การเสวนาทางวิชาการ การแสดงทางวัฒนธรรม ฯลฯ นักศึกษาได้เรียนรู้ประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงภายในเกาะศาลเจ้า-ชุมชนวัดจำปา อาทิ การผลิตเครื่องหอมในรูปแบบต่าง ๆ การทำน้ำยาชีวภาพ ซึ่งทั้ง ๒ ประเภท คาดว่านักศึกษาและทีมอาจารย์จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนต่อไป และขอขอบคุณคุณทวีศักดิ์ หว่างจันทร์ ประธานชุมชนพร้อมด้วยสมาชิกเกาะศาลเจ้า-ชุมชนวัดจำปา ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน   กระทรวงวัฒนธรรม (วธ) จัดกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยจัดกิจกรรม ณ ชุมชนดั้งเดิม ชุมชนต่างเชื้อชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ในพื้นที่ชุมชน ๑๖ ชุมชน […]

DETAIL
Feb
27

คณะศึกษาดูงานสหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าศึกษาดูงาน และฟังบรรยายด้านกระบวนการ การปฏิบัติงานของสำนักสหกิจศึกษา ด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ และสหกิจศึกษานานาชาติ ของมหาวิทยาลัยสยาม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกระบวนการสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม Millennium อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม และนำชมกิจการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสยาม เว็บไซต์:  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แฟนเพจ: http://facebook.com/SRUThailand แฟนเพจหน่วยประสานงานสหกิจศึกษา: https://www.facebook.com/coop.sru หน่วยประสานงานสหกิจศึกษา: http://co-op.sru.ac.th/home/ คณะศึกษาดูงานสหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Hits: 13

DETAIL
Feb
17

โครงการ สวยในซอย พัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โครงการ สวยในซอย โดย ชาวชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 และภาคีเครือข่าย ร่วมพัฒนาชุมชน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ผนึกกำลังนักศึกษา และศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยามโดยมีนายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยนางวรรณา วรรณประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ สวยในซอย ในการพัฒนาโครงการสวยในซอย ครั้งที่ 1 โดยเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เริ่มกิจกรรมเวลา 09.00 น. ณ ชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลังม.สยาม รุ่งฟ้า 36 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการ ศวพช. และทีมงาน พร้อมด้วย คณาจารย์รายวิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บอกเล่าความเป็นมาและรายละเอียดกิจกรรม Big Cleaning Day […]

DETAIL
Jan
31

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ในอนาคต

วันที่ 31 มกราคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับสำนักสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยสยาม เข้าหารือกับทีมบริหาร บริษัท Fluid Mechanic Supply Co., Ltd. เพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจ โดยในเบื้องต้นจะร่วมมือกันผ่านโครงการสหกิจศึกษาก่อน และจะขยายความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมร่วมกันในอนาคตต่อไป   #Employability  |  #Talent_Mobility  |   #EE_Siam_University Hits: 3

DETAIL