สำนักกิจการนักศึกษา

Sep
07

Freshmen 2019

Freshy Day 2019 สานสัมพันธ์น้องพี่ มส 2562 พบกับ ดีเจ EFM 94 ON TOUR ประกวดดาวเดือน เชียร์ลีดเดอร์ แสตนด์เชียร์ และเกมส์มากมาย

DETAIL
Jul
20

“ศึกษาเรียนรู้เพื่อเดินตามรอยเท้าของพ่อ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

DETAIL
Jul
19

โครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร ประจำปี 2561-2562

ออกปฏิบัติการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฝั่งทะเล ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก จ.สมุทรสาคร

DETAIL
Jul
04

แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่ง+ประกาศ แต่งตั้งกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2562

DETAIL
Jun
23

ทุนสนับสนุน สถาบันความร่วมมือทางวิชาการ

สำหรับเด็ก ปวส. ห้ามพลาด!!!!  ทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับสถาบันที่มีความร่วมมือทางวิชาการ เขียนใบสมัครทางเว็บไซต์ได้เลย ทุนสนับสนุน สำหรับน้องๆ ที่จบ ปวส. สำหรับสถาบันที่มีความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ – วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) มอบทุนสนับสนุนสูงสุด 40,000 บาท*** – วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม มอบทุนสนับสนุนสูงสุด 20,000 บาท*** – วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน  มอบทุนสนับสนุนสูงสุด 20,000 บาท*** สมัครและลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ถึง  30 มิถุนายน 2562 สมัครด้วยตนเองได้ทุกวันเวลา 08.30-16.30 น. กรอกใบสมัครออนไลน์ https://admission.siam.edu/apply *เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์รับสมัครนักศึกษาฯ ม.สยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ19 ชั้น หรือ โทร 02-8686000 ต่อ 5306 ทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับสถาบันที่มีความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 9

DETAIL
Jun
21

นักศึกษาจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศ

นักศึกษาจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่น 11 ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

DETAIL
Jun
06

การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔

การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ณ หอประชุมชั้น 4 มหาวิทยาลัยสยาม พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562

DETAIL
May
26

ชุมชนสีขาว ชุมชนศรีประดู่

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. กิจกรรมชุมชนสีขาว ชุมชนศรีประดู่ วัดประดู่บางจาก โรงเรียนวัดประดู่บางจาก โดยกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ท่านได้เข้าประเมินโครงการ ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด มหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด 2562  ณ ชุมชนศรีประดู่ วัดประดู่บางจาก โรงเรียนวัดประดู่บางจาก แขวง: บางจากและคูหาสวรรค์ เขต: ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้     อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับนโยบายและเห็นความสำคัญปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต การเผยแพร่ และการให้บริการด้านวิชาการสู่ชุมชนนั้น เป็นวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อให้เยาวชนได้นำความรู้ในการจัดอบรม ไปใช้ในการดูแลตนเอง และเผยแพร่ไปสู่ชุมชนที่เยาวชนอาศัยอยู่ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการคิดว่าได้รับประโยชน์ และความรู้จากกิจกรรมโดยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทำให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ชุมชนเพิ่มขึ้น และเกิดการรวมกลุ่มระหว่างมหาวิทยาลัย และโรงเรียน เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน ในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดให้เป็น “วาระแห่งชาติ”   มหาวิทยาลัยสยาม เครื่อข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา […]

DETAIL
Sep
15