สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Apr
23

“เพราะที่นี่ เรียนกับของจริง” คณะวิศวกรรมศาสตร์

“เพราะที่นี่ เรียนกับของจริง”  📣  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว สอบถามรายละเอียด : 02-8678088 ,02-8686000 ต่อ 5306 สนใจสมัครเรียนที่เว็บไซต์ https://admission.siam.edu/ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ https://admission.siam.edu/2018/12/12/admission2562/ 📣📣..เด็กวิศวะก็จะแนวๆแบบนี้ สาขาที่เปิดสอน (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต :วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมเคลื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาที่เปิดสอน (หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต :อส.บ. 2 ปี) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์   📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้ สอบถามรายละเอียด : 02-8678088 ,02-8686000 ต่อ 5306 สมัครออนไลน์ https://admission.siam.edu/ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ https://admission.siam.edu/2018/12/12/admission2562/   เพราะที่นี่ เรียนกับของจริง คณะวิศวกรรมศาสตร์  Hits: 6

DETAIL
Feb
15

สุภาพ เข็มเพ็ชร ทุนเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เพชรสยามออนไลน์  สัมภาษณ์ (บี้) สุภาพ เข็มเพ็ชร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 1 ที่ได้รับทุนเรียนดี เรียนง่าย เรียนและทำงานไปด้วย  ชอบที่ถามได้ มีเวลาอธิบาย เข้าใจตรงตามความต้องการของตน ติวเตอร์ไม่ต้อง ทุกวิชาที่เรียน นำไปใช้ในการทำงานได้จริง   🎉🎉 สำนักรับสมัครนักศึกษาฯ ม.สยาม จัดทำคอลัมน์ “เพชรสยามออนไลน์” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเพื่อนๆ นักศึกษา จากคณะต่างๆ ที่ได้เข้ามาเรียนที่ ม.สยามแห่งนี้ สำหรับนักศึกษาคนแรกที่นำเสนอ เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี เรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ “เพราะที่นี่ ทำให้ผมได้เรียนรู้ของจริง” ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาพ เข็มเพ็ชร (บี้) ปัจจุบันเรียนอยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 (ได้รับทุนเรียนดี) เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน 3.80 🖥เหตุผลที่มาเรียนที่ทำให้มาเรียนที่ม.สยาม ใกล้บ้าน เลิกงานแล้วสามารถมาเรียนต่อได้ เพราะปัจจุบันผมเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย   🖥ความรู้สึกและความประทับใจที่ได้มาเรียนที่นี่คือ อาจารย์ทุกท่านสอนแบบครอบครัว อบอุ่น […]

DETAIL