ดร.พรชัย มงคลวนิช

May
23

พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายหลักสูตร​พยาบาลศาสตรบัณฑิต​ ชั้นปี 2​ รุ่น23

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย หลักสูตร​พยาบาลศาสตรบัณฑิต​ ชั้นปี 2​ รุ่น23  ณ ห้องสัมนา อาคาร 12 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสยาม บรรยากาศ​พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายหลักสูตร​พยาบาลศาสตรบัณฑิต​ ชั้นปี 2​ รุ่นที่ 23 บรรยากาศ​พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายหลักสูตร​พยาบาลศาสตรบัณฑิต​ชั้นปี2​ รุ่น23 Posted by QA Nursing Siam U on Wednesday, May 22, 2019   พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย ผู้สำเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่นที่ 21 พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

DETAIL
May
15

7th ASEF Rectors’ Conference and Students’ Forum (ARC7) ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย

วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี และเลขานุการทั่วไป ของสมาคม The International Association of Universities (IAU), ASEAN University Network(AUN) และ European University Association (EUA) เข้าร่วมในการประชุมของอธิการบดี และนักเรียน ครั้งที่ 7  The 7th ASEF Rectors’ Conference and Student’s Forum (ARC7) in 2019 in Bucharest, Romania,  under the theme ‘Responsible Universities for Sustainable Development: Envisioning a better future’. (เน้นในหัวข้อ “การดำเนินการอุดมศึกษาเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มุมมองจากเอเชียและยุโรป “) […]

DETAIL
May
10

ความร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences : CAS)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ได้ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences : CAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการเริ่มต้นสร้างศูนย์นวัตกรรมและเพิ่มความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมแห่งเอเชียให้เพิ่มขึ้น นำมาซึ่งความแข็งแกร่งของความร่วมมือด้านการวิจัย และสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีแห่งอนาคต ต่อไป ณ ห้อง The Millennium Room (19-1902) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงด้านการสอนและการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ. ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ทุน UCAS) ไปศึกษาระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยสถาบันวิจัย 104 แห่ง สถาบันการศึกษา […]

DETAIL
May
05

ปัจฉิมนิเทศให้กับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ปัจฉิมนิเทศให้กับบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แสดงความยินดีกับแพทย์รุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษารุ่นแรกที่ได้ผ่านการสอบเพื่อรับการประเมิน และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม รับประกาศนียบัตรจากแพทยสภา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และกรรมการแพทยสภา อาจารย์สายสม วงศาสุลักษณ์ กรรมการมูลนิธิ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการปัจฉิมนิเทศ แก่บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รุ่นแรกครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมอาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม   บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปัจฉิมนิเทศน์ให้กับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561

DETAIL
May
02

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ / Long Live King Ramax on the occasion of the Royal Coronation Ceremony เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. หมายกำหนดการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒       ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

By Siam U | งานพิธี
DETAIL
May
01

มหาวิทยาลัยสยาม ต้อนรับ กรรมการสมาคมระหว่างประเทศ International Association of University Presidents (IAUP)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับ กรรมการสมาคมระหว่างประเทศ International Association of University Presidents (IAUP) ดร. อิชิโระ ทานิโอกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยโอซาก้า จากประเทศญี่ปุ่น (Dr.Ichiro Tanioka, President of Osaka University of Commerce, UMAP Japan National Secretariat) และรองประธาน University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) เข้าพูดคุยถึงการร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างไทย และญี่ปุ่น ในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะทางด้านการเสริมสร้างศักยภาพ ขีดความสามารถในด้านวิชาการออกแบบ และแอนิเมชัน   ภาพข่าวจากแฟนเพจ: Chanita Rukspollmuang  /  Pornchai Mongkhonvanit เพิ่มเติมเกี่ยวกับ: The International Association of University Presidents […]

By Siam U | IAUP
DETAIL
Apr
26

สสอท. ม.สยาม จัดการประชุมสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 60 สถาบัน ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) ภาพ: สสอท. ม.สยาม จัดการประชุมสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   เว็บไซต์ สสอท. https://www.apheit.org/ แฟนเพจ: สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย – สสอท. ภาพข่าวจากแฟนเพจ: Pornchai Mongkhonvanit /  Cheol Je Cho เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยสยามเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชเเห่งประเทศไทยฯ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 60 สถาบัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ19 Posted by สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย – สสอท. on Thursday, May 2, 2019 Welcome […]

DETAIL
Apr
23

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย​   ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

By Siam U | งานพิธี
DETAIL
Apr
21

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม ณ สวนพื้นที่สุขภาวะหลังมหาวิทยาลัยสยาม พิธีเริ่มเวลา 15.30 น. โดยเริ่มจากกิจกรรมการละเล่นของไทย เช่น รีรีข้าวสาร มอญซ่อนผ้าของเด็กๆ การแสดงจากชมรมแอโรบิก มอบรางวัลและของที่ระลึก จากนั้นเวลา 17.30 น. พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ร่วมรับประทานอาหาร และสนุกสนานกับการเล่นสาดน้ำสงกรานต์  จัดโดย คณะกรรมการชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง มหาวิทยาลัยสยาม และศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม (ศวพช.) ได้ดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สุขภาวะ และจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยาม นำนักศึกษารายวิชา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ร่วมพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ ร่วมกับชาวชุมชน และฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตภาษีเจริญ วางกระถางล้อยางที่แต่งแต้มสีวางตามจุดต่างๆ ในซอยชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยาม และปลูกต้น “ทองอุไร” ซึ้งมีดอกสีเหลืองให้งดงามตลอดทาง รวมทั้งวาดภาพกราฟฟิคบนผนังกำแพงริมทางให้กลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบของชุมชนต่อไป […]

DETAIL
Apr
21

สายสัมพันธ์การโรงแรม ครั้งที่ 30

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สายสัมพันธ์การโรงแรม ครั้งที่ 30 เวลา 10.00 – 14.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร ชมการแสดงต่างๆ ของนักศึกษา ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และประกาศผู้ได้รับรางวัลต่างๆ จัดโดย ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ ห้องเจ้าพระยา 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ พระราม 3   ประมวลภาพงาน 30 ปี สายสัมพันธ์การโรงแรม ครั้งที่ 30 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Posted by ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม on Tuesday, April 23, 2019 website: http://hotel.siam.edu/  fanpage: https://www.facebook.com/hotel.siamu สายสัมพันธ์การโรงแรม […]

DETAIL