คลาสเรียนภาษาอังกฤษแสนสนุก Siam i-Edu Center English Program 2019

คลาสเรียนภาษาอังกฤษแสนสนุก Siam i-Edu Center English Program 2019

✨English Class at Sujipuli School 

คลาสเรียนภาษาอังกฤษแสนสนุกที่โรงเรียนสุจิปุลิ ป.1 ชุดเรียน Phonics 1 

by ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา Siam i-Edu Center English Program

 

 

หลักสูตรการสอน Kids Brown Wings โดย Brown University สหรัฐอเมริกา ได้จัดทำหลักสูตร Junior Brown ต่อเนื่องไปถึงระดับประถมศึกษา โดย Dr.Choel และคุณก้อย อัญมณี กลิ่นถือศิล ได้มาเป็นวิทยากรอบรมให้กับคุณครู และแลกเปลี่ยนไอเดีย ในการทำโครงการที่จะพัฒนาด้านการสร้างโอกาสให้ฝึกสมรรถนะทางภาษาต่อไปอีก

Kids Brown Wings เป็น นวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนการสอนชั้นสูง Netboard (Interactive Board) และโปรแกรมภาษาอังกฤษจาก มหาวิทยาลัยบราวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา Brown University (U.S.A.)  🌟Junior Brown🌟 Integrated English Program ซึ่งเป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นประถมศึกษา และมัธยมต้น บูรณาการหลากหลายวิชา เป็น ภาษาอังกฤษ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ดนตรี ผู้เรียนจะได้พัฒนา 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ผ่านเนื้อหาเป็นเรื่องราว Story, Grammar, Conversation, Phonics เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทางด้านภาษา ให้กับผู้เรียน ให้สามารถ นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง


คลาสเรียนภาษาอังกฤษแสนสนุก Siam i-Edu Center English Program 2019

 

 

Hits: 30