SCA ร่วมกับสมาคมนิยมไทย มอบความสุข สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี นครปฐม

SCA ร่วมกับสมาคมนิยมไทย มอบความสุข สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี นครปฐม

วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ คุณภูมิ พิสิษฎ์พงศ์ วรเศรษฐการกิจ ประธานวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) ร่วมกับสมาคมนิยมไทย โดย ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช นายกสมาคมฯ จัดกิจกรรม โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้สูงอายุและบริจาคสิ่งของ จำเป็น พร้อมเงินบริจาค และมอบความสุขความบันเทิงให้กับคนชราที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

SCA ร่วมกับสมาคมนิยมไทย มอบความสุข สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี นครปฐม

Hits: 25