ทุนคนดีมีผลงาน รอบที่ 2 ประกาศผล 23 ก.พ. นี้

ทุนคนดีมีผลงาน รอบที่ 2 ประกาศผล 23 ก.พ. นี้

🎆 Welcome!! เดือนแห่งความรัก มหาวิทยาลัยสยามมอบทุนส่วนลดสูงสุด 20,000 บาท* ให้กับนักเรียน 

Dek62 Portfolio ดียื่นเลย!!!

ทุนคนดี มีผลงาน

📣📣ทุนคนดีมีผลงาน “Portfolio”

  •  กิจกรรมระหว่างเรียน
  •  รางวัลที่ได้รับ
  •  งานอาสาสมัคร

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :

  • สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท*
  • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ก.พ.2562
  • ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุน 23 ก.พ.2562

คุณสมบัติผู้รับทุน

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • สมัครและลงทะเบียนในช่วงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • ยกเว้น แพทย์ เภสัช พยาบาล สาธารณสุข วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง และ วิทยาลัยนานาชาติ

……………………………………..
สมัครด้วยตนเองได้ทุกวันเวลา 08.30-16.30 น. 
สมัครออนไลน์ https://admission.siam.edu/

คลิก รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์รับสมัคร

*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม 📞02-8686000 ต่อ 5306
………………………………
แล้วพบกันที่สุดทางสายบางหว้า มหาวิทยาลัยสยาม
#Deksiamu62  |  #Admission  |  #Siamuniversity

ทุนคนดีมีผลงาน “Portfolio”