Search Result: กัณฑ์เอนก บุญอินทร์

Mar
07

นางสาวอมรรัตน์ จันทน์แม้น (แตงโม) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร

เพชรสยามออนไลน์  สัมภาษณ์ นางสาวอมรรัตน์ จันทน์แม้น (แตงโม) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ” ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จเท่าการลงมือทำ… “ 🎉🎉 สำนักรับสมัครนักศึกษา ม.สยาม (Admission Center Siam U.) จัดทำคอลัมน์ “เพชรสยามออนไลน์” ได้นำบทสัมภาษณ์ นักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น ในคณะต่างๆ มานำเสนอ โดยในสัปดาห์นี้ ขอแนะนำ 👨‍🎓 ชื่อ : นางสาว อมรรัตน์ จันทน์แม้น (แตงโม) ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 เกรดเฉลี่ย 3.66 💬 ผลงานที่ผ่านมา เข้าร่วมโครงการสานใจห่วงใยน้องพี่ ครั้งที่ 13-14 โดยชมรมสองมือเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปี2560 เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FOSTAT NESTLE […]

DETAIL
Feb
21

นภดล วิตเสถียร (กัปตัน) คณะนิติศาสตร์

เพชรสยามออนไลน์  สัมภาษณ์ (กัปตัน) นภดล วิตเสถียร  “จุดเล็กๆ ที่มองข้ามได้ง่าย มักจะสำคัญกว่าอะไรทั้งหมด…” 🎉🎉 สำนักรับสมัครนักศึกษาฯ ม.สยาม จัดทำคอลัมน์ “เพชรสยามออนไลน์” เพื่อมาแนะนำเพื่อนๆจากคณะต่างๆ ที่มีทั้งความสามารถ และเรียนดี วันนี้ทางเพจมาแนะนำเพื่อนอีก 1 คน 👨‍🎓 ชื่อ : นายนภดล วิตเสถียร (กัปตัน) ปัจจุบันเรียนอยู่ ชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน 3.59 (ปี 2562) 💬 ผลงานที่ผ่านมา เข้าร่วมโครงการเครือข่ายคนรุ่นใหม่ เพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน เข้าร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ที่โรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา ตามรอยพ่อ พอเพียง กฟผ. จังหวัดกระบี่ ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการกลาง สโมสรนักศึกษา 2561 🤫 เหตุผลที่มาเรียนที่ทำให้มาเรียนที่ม.สยาม มีความสนใจเกี่ยวกับหนังสือแนวสืบสวนสอบสวน เลยรู้สึกอยากเรียนในคณะนิติศาสตร์ พี่ชายแนะนำ บอกว่าคณะนิติศาสตร์ […]

DETAIL
Feb
15

สุภาพ เข็มเพ็ชร ทุนเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เพชรสยามออนไลน์  สัมภาษณ์ (บี้) สุภาพ เข็มเพ็ชร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 1 ที่ได้รับทุนเรียนดี เรียนง่าย เรียนและทำงานไปด้วย  ชอบที่ถามได้ มีเวลาอธิบาย เข้าใจตรงตามความต้องการของตน ติวเตอร์ไม่ต้อง ทุกวิชาที่เรียน นำไปใช้ในการทำงานได้จริง   🎉🎉 สำนักรับสมัครนักศึกษาฯ ม.สยาม จัดทำคอลัมน์ “เพชรสยามออนไลน์” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเพื่อนๆ นักศึกษา จากคณะต่างๆ ที่ได้เข้ามาเรียนที่ ม.สยามแห่งนี้ สำหรับนักศึกษาคนแรกที่นำเสนอ เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี เรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ “เพราะที่นี่ ทำให้ผมได้เรียนรู้ของจริง” ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาพ เข็มเพ็ชร (บี้) ปัจจุบันเรียนอยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 (ได้รับทุนเรียนดี) เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน 3.80 🖥เหตุผลที่มาเรียนที่ทำให้มาเรียนที่ม.สยาม ใกล้บ้าน เลิกงานแล้วสามารถมาเรียนต่อได้ เพราะปัจจุบันผมเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย   🖥ความรู้สึกและความประทับใจที่ได้มาเรียนที่นี่คือ อาจารย์ทุกท่านสอนแบบครอบครัว อบอุ่น […]

DETAIL
Oct
26

“No single use of plastic” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขอแสดงความยินดี กับทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในหัวข้อ “No single use of plastic” การลดปริมาณขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในมหาวิทยาลัย  ตัดสินและประกาศรางวัลในการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2561 ในการประชุม เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand Conference 2016) “ACTION FOR THE GOALS”  ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (Thammasat University Rangsit) Hits: 159

DETAIL