ปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ วันปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี “ภาคปกติ” ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562

  • วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-15.00 น. 
    ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (10 ชั้น) อาคาร 12

กำหนดการวันปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี “ภาคค่ำ และ ภาคสมทบ” 

  • วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30-19.15 น. 
    ณ ห้อง 19-406 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (19 ชั้น) อาคาร 19

ภาพและข่าวจาก : https://admission.siam.edu/2019/08/06/060862/

Orientation-Schedule-68-2019-at-19-august

ปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562

https://www.facebook.com/superstarcollege/posts/1523551331118000

👩‍✈️👨‍✈️ปฐมนิเทศภาคเรียนที่1/2562 รอบ2 ยินดีต้อนรับนศ.ทุกคนนะคะ😁😀

Posted by GM Siamu on Sunday, August 18, 2019

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ…

Posted by Faculty of Medicine,Siam University on Sunday, August 18, 2019

งานปฐมนิเทศ 1/2562

Posted by มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ on Sunday, August 18, 2019

https://www.facebook.com/ba.siam.edu/posts/2250315271743472

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

ปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562

Hits: 111