นักศึกษาผู้นำพันธุ์ใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพติด

นักศึกษาผู้นำพันธุ์ใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนนักศึกษา อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมอบรมในโครงการ นักศึกษาผู้นำพันธุ์ใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพติด  จัดโดย เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท อัมภวา ริมแม่น้ำแม่กลอง ต. ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ภาพและข่าวจากเพจ: Wisut Pairoh /


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

กิจกรรมนักศึกษาผู้นำพันธุ์ใหม่นำความรู้ต้านภัยยาเสพติดสู่น้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)…

Posted by Wisut Pairoh on Sunday, July 7, 2019

นักศึกษาผู้นำพันธุ์ใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพติด

Hits: 6