จบสาขาไหนก็เรียนได้ ปริญญาโท และปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

จบสาขาไหนก็เรียนได้ ปริญญาโท และปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

📣 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท-เอก

ถ้าคุณกำลังค้นหาที่เรียนปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มหาวิทยาลัยสยามมีสาขานี้ให้ท่านเลือกพิจารณา  #จบสาขาไหนก็เรียนได้  #มหาวิทยาลัยสยาม เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว เรียนวันพฤหัสบดี (วันเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามเสียงเรียกร้องของ ผู้เรียนส่วนใหญ่) และเรียนวันเสาร์เต็มวัน การเรียนของนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก ด้าน IT จะเป็นการเรียนรู้วิธีนำ Data มาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ เหมาะกับคนชอบ Data เหมาะกับคนที่คิดจะเอา Data ไปวางแผนงานด้านธุรกิจของตนเอง หรือธุรกิจของบริษัท


💶 ค่าเล่าเรียนป.โท ทั้งหลักสูตร 180,000 บาท
🕐 เรียน 4 ภาคการศึกษา และ 2 ซัมเมอร์ เรียนเย็นวันพฤหัสบดี 18:00-21:00 น. และเรียนวันเสาร์ 9:00 – 16:00 น. (วันพฤหัสบดี อาจมีการเปลียนแปลงตามตามข้อเสนอส่วนใหญ่ของผู้เรียน)

 

เรียนต่อโท เอก ไอที มหาวิทยาลัยสยาม

 

จบสาขาไหนก็เรียนได้ ปริญญาโท และปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

 

Hits: 167