มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยามตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้

  • ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
  • ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
  • ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
  • ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนบริจาคโลหิตจำนวน 193 ท่าน ผ่านการตรวจ 135 ท่าน ซึ่งได้มาจากท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชน และผู้ร่วมสนับสนุนการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 โดยสภากาชาดไทยได้รับบริจาคโลหิต จำนวน135 ยูนิต (60,750 ซีซี)

ร่วมบริจาคโลหิต

ช่วงบ่าย ผู้บริจาคโลหิตต่อคิวอย่างต่อเนื่อง

Posted by Wisut Pairoh on Tuesday, March 26, 2019

 


มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2562

Hits: 6