มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2562

มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2562

มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยามตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้

  • ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
  • ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
  • ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
  • ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

โดยใน ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562  มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนบริจาคโลหิตจำนวน 113 ท่าน ผ่านการตรวจ 74 ท่าน โดยสภากาชาดไทยได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 74 ยูนิต (33,000 ซีซี)

 

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตอาคาร19 ชั้น1 มหาวิทยาลัยสยาม

Posted by Wisut Pairoh on Tuesday, June 25, 2019


มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2562

Hits: 7