ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ชุมชนคลองลัดภาชี และชุมชนวัดจำปา เขตตลิ่งชัน

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ชุมชนคลองลัดภาชี และชุมชนวัดจำปา เขตตลิ่งชัน

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ชุมชนคลองลัดภาชี และชุมชนวัดจำปา เขตตลิ่งชัน  นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน สร้างสรรค์พัฒนาความยั่งยืน ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและความอยู่ดีกินดี เพื่อสนับสนุนการก่อให้เกิดรายได้ ในโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นของชุมชนคลองลัดภาชี และชุมชนวัดจำปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนการก่อให้เกิดรายได้ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาชีวภาพของชุมชน เพื่อสนับสนุนการก่อให้เกิดรายได้ ขอขอบคุณธนาคารออมสินสำหรับโครงการดีๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน และส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชุมชน เรียนรู้ความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่ม และทำงานสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วย

 

ภาพและข่าวจาก:

โพสที่เกี่ยวข้อง:

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ชุมชนคลองลัดภาชี และชุมชนวัดจำปา เขตตลิ่งชัน

Hits: 29